Certyfikat z języka niemieckiego – który wybrać?

Nie od dziś wiadomo, że zróżnicowane kompetencje zdecydowanie podnoszą wartość rynkową oraz możliwości zawodowe. Znajomość choćby jednego języka obcego może pomóc w znalezieniu wymarzonej pracy czy dostaniu się na studia. Język niemiecki jest obecnie, obok francuskiego i angielskiego, oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Ponadto w Europie posługuje się nim ok. 90 – 95 mln ludzi. Zatem uzyskanie certyfikatu z języka niemieckiego niesie za sobą wiele korzyści. Który certyfikat będzie dla Ciebie najodpowiedniejszy? Jaki wybrać i jak się do niego przygotować?

Certyfikat z języka niemieckiego – który wybrać? Dlaczego warto go uzyskać? Znajomość języka niemieckiego może przydać się na wielu zakrętach naszej kariery. Przede wszystkim okaże się niezbędna jeśli swoją przyszłość zwiążemy z pracą w niemieckiej firmie lub zdecydujemy się na studia za zachodnią granicą. Certyfikat potwierdza znajomość danego języka na określonym poziomie. Stanowi zatem udokumentowany dowód świadczący o możliwościach komunikacyjnych w danym środowisku. Dla pracodawców jest to więc klarowny obraz ukazujący zakres umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym przez przyszłego pracownika.

Przed podjęciem decyzji o zamiarze uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego warto pamiętać, iż certyfikat certyfikatowi nie równy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, iż każdy z nich daje inne uprawnienia oraz możliwości. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji dobrze jest przede wszystkim określić cel, którego osiągnięcie ma nam przybliżyć właśnie posiadany certyfikat z języka niemieckiego. Zatem, który wybrać? Jak go uzyskać i jak się do niego przygotować? Dowiedz się jakie uprawnienia dają poszczególne certyfikaty i który jest dla Ciebie najodpowiedniejszy!

Certyfikat z języka niemieckiego – certyfikat TELC

TELC to instytucja zajmująca się egzaminami przeprowadzanych z 11 języków. Ich organizatorem jest telc GmbH, posiadający swoją siedzibę we Frankfurcie. TELC umożliwia zdawanie języka niemieckiego na wszystkich poziomach biegłości, zaczynając od A1, a kończąc na C2. W trakcie egzaminu oceniane są cztery umiejętności: czytanie, pisanie, mówienie oraz słuchanie. Uzyskany certyfikat uznawany jest praktycznie przez wszystkie uczelnie wyższe oraz większość pracodawców. 

TELC umożliwia także przystąpienie do egzaminu specjalistycznego. Oferuje zatem dodatkowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka w danym środowisku pracy, np. w środowisku medycznym. 

Egzamin TELC jest płatny, a jego cena uzależniona jest od miejsca, w którym jest zdawany. Egzamin skierowany jest do wszystkich osób pragnących zweryfikować własny poziom języka obcego – możemy się na niego zdecydować w dowolnym momencie, kiedy stwierdzimy, że nasze umiejętności są wystarczająco dobre. 

Certyfikat z języka niemieckiego – TestDaf

TestDaf obejmuje egzaminy na poziomie biegłości językowej od B1 od C1. Jest skierowany do studentów i uczniów, a uzyskany w rezultacie certyfikat honorowany jest przez uczelnie z całego kraju. Stanowi zatem dobrą opcję dla osób pragnących dostać się na uczelnie wyższą w Niemczech.

TestDaf obejmuje cztery części, a które weryfikują umiejętności z zakresu pisania, czytania, słuchania oraz mówienia. Na każdą z nich zdający otrzymuje określoną ilość czasu. Część ustna składa się z 7 pytań i trwa ok. 30 min. Na czytanie ze zrozumieniem przeznaczone jest 60 min, podobnie jak na wypowiedź pisemną. Natomiast słuchanie obejmuje 40 min egzaminu. Wynikiem testu jest kwalifikacja do określonych poziomów: 3,4 i 5.

Egzamin przeprowadzany jest w ponad 80 krajach przez 400 jednostek egzaminacyjnych. Chcąc przystąpić do takiego egzaminu należy się uprzednio zgłosić i zarejestrować w najbliższej placówce. Egzamin ten, podobnie jak TELC, jest płatny, a jego cena zależna jest od kraju w którym zostanie przeprowadzony oraz centrum egzaminacyjnego. 

Certyfikat z języka niemieckiego – Goethe – Institut

Organizacja Goethe – Institut jest działającą na całym świecie instytucją, która zajmuje się popularyzowaniem niemieckiej kultury. W Polsce swoje placówki posiada w Warszawie oraz Krakowie. Egzaminy Goethe – Institut przeprowadzane są w różnych stopniach zaawansowania i oceniają biegłość języka na poziomach od A1 do C2. Uzyskanie pomyślnych wyników z czterech części egzaminu: pisania, czytania, słuchania oraz mówienia, daje uprawnienia do otrzymania certyfikatu. 

Certyfikat Goethe – Institut honorowany jest przez uczelnie wyższe oraz większą część pracodawców. Ponadto jest uznawany podczas składania wniosku i ubiegania się o uzyskanie niemieckiego obywatelstwa. Ceny egzaminów są różne, a ich wysokość zależy m.in. od poziomu na którym egzamin zostanie przeprowadzony. Koszty egzaminu rosną wraz z poziomem jaki chcemy uzyskać na certyfikacie. 

Certyfikat z języka niemieckiego – certyfikat WiDaF 

Test WiDaF skomponowany został przez Niemiecko – Francuską Izbę Handlową. Wobec tego, przede wszystkim ukierunkowany jest na sprawdzanie znajomości języka charakterystycznego dla danego miejsca pracy. Test jest zatem przeznaczony dla osób, które chcą zwiększyć swoje szansę na otrzymanie posady w lukratywnej firmie oraz podnieść własne kompetencje. 

Egzamin podzielony jest na dwie sekcje i obejmuje 150 pytań o różnym stopniu zawansowania. Czas jego trwania to 3 godziny. Uzyskany wynik wyrażony jest w punktach i to właśnie ich ilość określa stopień biegłości językowej zdającego. Przystąpienie do egzaminu wymaga wniesienia opłaty. Pozytywny wyniki testu świadczy o znajomości języka, która potwierdzona zostaje certyfikatem. 

Certyfikat z języka niemieckiego – który wybrać? 

Jak widać, możliwych do uzyskania certyfikatów z języka niemieckiego jest kilka. Wobec tego, który z nich wybrać dla siebie? Przede wszystkim warto przeanalizować kilka istotnych aspektów. Podejmując decyzję o wyborze certyfikatu dobrze jest odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Do jakich celów będzie przeznaczony certyfikat? – przedłożenie w miejscu pracy, na uczelni, w trakcie składania wniosku o obywatelstwo
  • Czy odpowiada moim indywidualnym potrzebom? 
  • Czy może w pełni zweryfikować poziom moich umiejętności? – nie wszystkie certyfikaty potwierdzają znajomość języka na każdym stopniu zaawansowania

Certyfikat z języka niemieckiego – jak się przygotować? 

Decydując się na przystąpienie do egzaminu sprawdzającego biegłość języka niemieckiego warto przede wszystkim upewnić się, że nasze umiejętności pozwalają na uzyskanie pozytywnego wyniku. Dobrze jest zatem sprawdzić stan swojej wiedzy oraz realnie oszacować szanse na pomyślne zakończenie wyzwania. Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z nauką języka nie warto przystępować do egzaminów na poziomie C1 lub C2. Trzeba pamiętać, że testy zaawansowane są trudne i wymagają od zdającego znajomości naprawdę bogatego i specjalistycznego języka. 

Jeśli natomiast certyfikat z wysokim stopniem zaawansowania jest nam koniecznie potrzebny, np. do zatrudnienia w firmie, a nasze umiejętności nie są wystarczające na jego uzyskanie, warto skorzystać z dodatkowych szkoleń. Profesjonalny kurs języka niemieckiego przeprowadzony pod okiem specjalistów pozwoli nie tylko uzyskać skoncentrowaną wiedzę, ale także przełamać barierę związaną z mówieniem. Ponadto warto także pamiętać, że kluczem do osiągnięcia sukcesu będzie regularność i zaangażowanie. Praktycznie każdy jest w stanie osiągnąć biegłą znajomość danego języka, jednak czas, w którym uda mu się to zrealizować jest inny. 

Certyfikat z języka niemieckiego – dlaczego warto go uzyskać? 

Prawdopodobnie każdy z nas ma świadomość tego jak ważna jest w dzisiejszym świcie znajomość języków obcych. Angielski stał się już niemal standardem, wymaganym przez sporą część pracodawców. Znajomość jeszcze jednego języka stawia przed nami możliwości znalezienia lepszej oferty pracy, a tym samym wyższych zarobków oraz rozwoju personalnego.

Obecnie Niemcy są jednym z największych partnerów handlowych dla Polski. Wobec tego zapotrzebowanie na pracowników z biegłą znajomością języka niemieckiego znacznie wzrosła, zarówno w firmach polskich jak i niemieckich. Praca w zagranicznym przedsiębiorstwie lub studiowanie w innym kraju daje natomiast możliwość poznania nowej kultury oraz środowiska. Certyfikat znajomości języka niemieckiego wymagany jest także w przypadku ubiegania się o przyznanie obywatelstwa. Powodów skłaniających ku temu, by uzyskać potwierdzenie naszych kompetencji jest wiele, tak samo jak korzyści wynikających z jego posiadania. 

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.