Czas Present Continuous – zastosowanie i budowa

Czas Present Continuous (zwany również czasem teraźniejszym progresywnym) to czas używany do pokazania, że ??trwające działanie ma miejsce teraz, albo w momencie mowy, albo “teraz” w szerszym sensie. Czas Present Continuous może być również użyty do pokazania, że ??akcja będzie miała miejsce w najbliższej przyszłości. Czytaj dalej, aby uzyskać szczegółowe opisy budowy, przykłady zastosowania czasu Present Continuous.

W tym wpisie postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czym jest czas Present Continuous?
 • Kiedy używamy czasu Present Continuous?
 • Jak budować zdania w czasie Present Continuous?
 • Jak zadawać pytania w czasie Present Continuous?

Present Continuous – zastosowanie

Używamy czasu Present Continuous do mówienia o:

 • Sytuacjach, które trwają w momencie mówienia
 • Sytuacjach, które są tymczasowe (ale zakończą się w przyszłości)
 • Zaplanowanych czynnościach
 • Zmianach i tendencjach

Jak tworzyć zdania w czasie Present Continuous?

Forma czasu Present Continuous składa się z czasownika posiłkowego to be (być) w formie odpowiedniej dla podmiotu oraz czasownika głównego (main verb) z koncówką -ing, czyli tzw. imiesłowu czasu teraźniejszego.

Forma imiesłowu jest taka sama dla wszystkich osób, zmienia się tylko forma czasownika to be (być):

I am working – ja pracujęwe are working – my pracujemy
you are working – ty pracujeszyou are working – wy pracujecie
he / she / it is working – on / ona / ono pracujethey are working – oni / one pracują

Present Continuous – przykłady zdań:

 • I am writing articles on different topics.
 • He is reading various kinds of books.
 • They are playing basketball now.
 • She is drinking coffee.
 • He is going to the cinema.
 • We are coming for shopping in this market.
 • We are watching a movie in this Cineplex.
 • You are shopping in that market.
 • I am listening to melodious songs.
 • He is traveling around the world.
 • They are playing golf in that field.
 • The poet is writing romantic poems.
 • The lyricist is writing realistic songs.
 • Are you listening to radio songs?
 • Are you coming to our home?
 • I am helping him to do the task.
 • My mom is cooking beef with potatoes.
 • Are you watching soccer on television?

Present Continuous – budowa zdań

Zdania twierdzące

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous piszemy w formie:

Podmiot + is/am/are + Czasownik z (-ing) + reszta zdania

budowa zdania twierdzącego Present Continuous

Przykłady zdań twierdzących w czasie Present Continuous:

 • Julia is making a cheesecake right now.
 • I am taking my meal.
 • It is raining now.
 • She is drinking coffee.
 • He is going to the library.

Zdania przeczące

Zdania przeczące w czasie Present Continuous piszemy w formie:

Podmiot + is/am/are + not + Czasownik z (-ing) + reszta zdania

budowa zdania Przeczącego Present Continuous

Przykłady zdań przeczących w czasie Present Continuous:

 • I am not kidding with you.
 • They are not playing the game this evening.
 • The cat is not sleeping now.

Zdania pytające (pytania)

Pytania w czasie Present Continuous piszemy w formie:

is/am/are + podmiot + Czasownik z (-ing) + reszta zdania

budowa zdania PYTAJĄCEGO Present Continuous

Przykłady zdań pytających w czasie Present Continuous:

 • Am I reading a book right now?
 • Is he speaking on the phone with your teacher?
 • Are we cooking together at this moment?
 • Are they sleeping yet?

Present Continuous – ćwiczenia

Ćwiczenie nr. 1 – uzupełnij zdanie:

 • His dad and sister ________(cycle) to the shops.
 • We __________ (not travel) in Germany.
 • I __________ (sunbathe) on the beach.
 • He __________ (not watch) TV.
 • They __________ (not swim) in the sea.
 • Julia __________ (stay) at home today.

Ćwiczenie nr. 2 – napisz pytania:

 • I ?m going on holiday.
 • Where ______________ ?
 • He ?s cooking dinner.
 • What ______________ ?
 • My sister is going to France.
 • Who ______________ ?
 • We aren ?t staying in a hotel.
 • Where ______________ ?

Ćwiczenie nr. 3 – zadaj pytanie i napisz odpowiedź:

 • your dad / work / today / ?
 • _________________________
 • Yes, _________________________
 • you / have a good time / on holiday / ?
 • _________________________
 • Yes, _________________________
 • your mum / cook dinner / now / ?
 • _________________________
 • Yes, _________________________
 • your friends / play football / ?
 • _________________________
 • Yes, _________________________

Present Continuous – zadania

Więcej zadań znajdziesz na:

youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=k2rXa3GSp3E
https://www.youtube.com/watch?v=tVuVrVr4dvI
https://www.youtube.com/watch?v=tk34P1qbgf4

Pytania i odpowiedzi:

Jaki to czas Present Continuous?

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły, zwany także czasem teraźniejszym progresywnym lub niedoskonałym teraźniejszym, jest formą czasownika używaną we współczesnym angielskim, która łączy czas teraźniejszy z aspektem ciągłym. Może być stosowany zarówno w trybie oznajmującym, jak i łączącym. Około 5% czasowników w mówionym języku angielskim występuje w formie ciągłej.

Jakie są określniki czasu w Present Continuous?

now – teraz
at the moment – w tej chwili
at present – obecnie
currently – obecnie
just – właśnie
still – wciąż
today – dzisiaj
tonight – dziś wieczorem
this week/month/year – w tym tygodniu/miesiacu/roku
this morning/afternoon/evening – dziś rano/popołudniu/wieczorem
these days – w obecnych czasach
nowadays – w dzisiejszych czasach

Jak napisać zdanie w Present Continuous?

Aby utworzyć zdanie w czasie Present Continuous , postępuj zgodnie z następującym wzorem: Podmiot + [Am, Is, Are] + czasownik [imiesłów teraźniejszy z koncówką “ing”]

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.