Jak napisać list formalny po angielsku? Przykład, zwroty, wzór

list formalny po angielsku
Język angielski

Jak napisać list formalny po angielsku? Przykład, zwroty, wzór

List formalny po angielsku – wstęp

Celem listu formalnego jest wprowadzenie lub podanie informacji o firmie, organizacji, osobie lub produkcie. Ton listu powinien być profesjonalny i uprzejmy.

Formalny list w języku angielskim powinno zawierać:

– Data

– Pozdrowienie (Drogi Panie/Pani/Pani Nazwisko)

Zwięzłe wprowadzenie z jasną tezą na temat firmy, organizacji, osoby lub produktu, który ma zostać przedstawiony

– Akapit z trzema punktami popierającymi tę tezę, po którym następuje akapit podsumowujący.

List formalny po angielsku – zwroty

Zwroty formalne (używane w listach oficjalnych):

  • Dear Sir/Madam (Szanowni Państwo) Możesz użyć tego zwrotu gdy znasz tylko adres odbiorcy, jednak nie wiesz do kogo się zwracasz (kto odbierze Twój list/email)
  • Dear Mr Smith,
  • Dear Ms Smith,
  • Dear Dr Smith,
  • Dear Prof Smith,
  • Dear Xu Li,

List formalny po angielsku – rozwinięcie

Pisanie formalnego listu w języku angielskim to umiejętność, która przyda się w Twojej karierze. Będziesz mógł lepiej komunikować się ze współpracownikami, klientami i innymi partnerami biznesowymi z zagranicy. Będziesz mógł na bieżąco śledzić swoją korespondencję, a to pomoże Ci uniknąć przyszłych nieporozumień.

Formalne pismo w języku angielskim jest zwykle adresowane do osoby lub firmy i składa się z następujących elementów:

Akapit otwierający, który przedstawia nadawcę, jego relacje z odbiorcą oraz odbiorców, dla których piszą.

Treść listu, która służy przede wszystkim do przekazywania informacji lub przedstawiania sugestii

Akapit zamykający, który formalnie kończy list

List formalny po angielsku – zakończenie

Oficjalny list w języku angielskim powinien zawsze mieć zamknięcie. Zakończenie jest zwykle końcem listu i podsumowuje to, co zostało napisane w treści listu.

Zamknięcia są konieczne, ponieważ pomagają zamknąć przekaz i pozostawiają wrażenie na czytelniku. Jest również niezbędny do kompletności. Stanowią jedną z trzech części oficjalnego listu, które składają się na wstęp, treść i zakończenie.

Zakończenie może być tak proste, jak „Z poważaniem” lub może być bardziej złożone, w zależności od tego, co jest odpowiednie dla tematu lub sytuacji.

List formalny po angielsku – wzór

List formalny po angielsku – przykład

Przykładowy list do wykładowcy:

Hello Professor,

It is your student here. I am sending this formal letter of email to say thank you for your lessons over the semester. I learned about a lot of things that we did not cover in the class and it really broadened my knowledge and understanding on these topics. For example, it was great to learn about the new approach in psychology and how it can be used in facilitating biofeedback (see attached article). And know a lot more about how the brain works; how people are more prone to social anxiety and stress because of their brains wiring, or how they use information from others as a brain compass. In short, I really enjoyed the course. And especially thank you for introducing me to Bronte’s poetry, which I really love.

Sincerely,

Student

Dowiedz się jak napisać list formalny po angielsku i nabierz pewnosci siebie!

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *