Godziny po angielsku – ćwiczenia i nauka

Umiejętność określania czasu jest bardzo przydatna – niezależnie od tego, czy mieszka się za granicą, czy z angielskim ma się do czynienia tylko na wakacjach. Dlatego też warto wiedzieć, jak powiedzieć po angielsku, która jest godzina. Jak zatem to zrobić? W języku angielskim istnieje kilka zasad, których znajomość ułatwi to zadanie. Przeczytaj i dowiedz się, jak powinna wyglądać nauka godzin po angielsku! Podpowiadamy również, jak określać pory dnia oraz dołączamy ćwiczenia – zapraszamy do lektury!

Godziny i czas po angielsku

Tak jak w każdym innym języku, tak i w języku angielskim istnieją zasady, mówiące o tym jak określać czas. Ich znajomość pomoże nie tylko zapytać o godzinę, gdy ktoś zapyta Cię „what time is it?” ale i wskazać komuś, która jest godzina po angielsku. Jak to zrobić? Skorzystaj z naszych porad, które zebraliśmy poniżej!

Podawanie czasu w języku angielskim – zasady

Podobnie jak i w języku polskim, jeśli duża wskazówka zegara pokazuje na cyfry od 1 do 29, to mówi się, że jest „po” danej godzinie. Wtedy również stosuje się słówko „past„, po czym wstawia się minuty, np.

12:10 – It’s ten past twelve.

Dodatkowo również słowo „past” stosuje do godzin półpełnych, gdy pojawia się liczba 30. Odwrotnie niż w języku polskim, w języku angielskim nie mówi się „wpół do”. Zupełnie poprawną gramatycznie formą jest wyrażenie „trzydzieści po”, po którym wstawia się pełną godzinę, jaka nadchodzi, np.

3:30 – It is half past three.

Co więcej, w Polsce, gdy ma się na myśli godzinę 15:30, mówi się „wpół do czwartej”. Za to w języku angielskim stosowane wyrażenie „half past three” odnosi się do tego, że 30 minut upłynęło od najbliższej pełnej godziny. To jednak jeszcze nie wszystko. Powszechnie stosuje się również nieco inną konstrukcję. W języku angielskim można bowiem powiedzieć:

3:30 – It is three thirty. 

Forma ta również cieszy się duża popularnością, aczkolwiek poleca się używać jej w sytuacjach nieformalnych. Gdy okoliczności wymagają stosowania bardziej oficjalnego języka, poleca się zastosować pierwszą z konstrukcji, czyli „past„.

Ważną częścią wyznaczania godzin i czasu po angielsku są również kwadranse. Tak jak w języku polski, tak i po angielsku można powiedzieć „kwadrans po” czyli „ quarter past” oraz „kwadrans do”, czyli po angielsku „quarter past„. Oba te określenia wstawia się przed liczebnik z godziną, np.:

11:15 – It’s quarter past eleven.

11.45 – It’s quarter to twelv.

Na końcu warto również wspomnieć o tym, że w trochę inny sposób podaje się pełne. W tym przypadku po liczbie oznaczającej godzinę wstawia się wyrażenie „o’clock„, które można przetłumaczyć jako „godzina”, np.

13:00 – It’s one o’clock.

Końcówka a.m. i p.m. – kiedy używać?

Bardzo często w języku angielskim można spotkać się z konstrukcją „a.m.” oraz „p.m.”, które pojawiają się po liczbach, oznaczających godziny. Od czego to zależy? Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że końcówka a.m. jest stosowana do określenia przed południem, podczas gdy końcówka „p.m.” jest używana po południu. Wynika to z faktu, iż w języku angielskim operuje się głównie zegarem 12 godzinnym. Skróty „a.m.” i „p.m.” pozwalają więc odróżnić, o którą porę dnia chodzi, np.:

7 a.m. (7:00) – It’s seven o’clock in the morning.

7 p.m. (19:00) – It’s seven o’clock in the afternoon.

7:25 a.m. (7:25) – It’s seven twenty five in the morning.

7 p.m. (19:25) – It’s seven twenty five in the afternoon.

Pory dnia w języku angielskim

Na końcu warto również wspomnieć o tym, że poza godzinami, w języku angielskim bardzo ważną rolę pełnią pory dnia. Są to m.in. wyrażenia takie jak:

in the morning – rano;
in the afternoon – w południe;
in the evening – wieczorem;
at night – w nocy.

Czas w języku angielskim – jak zapytać o godzinę?

Umiejętność zapytania o to, która jest godzina oraz zrozumienia odpowiedzi jest niezwykle przydatna. Na szczęście w języku angielskim stosuje się proste pytanie, które wystarczy zapamiętać, a niezależnie od okoliczności – zawsze będzie ono brzmieć identycznie. Aby zapytać o to, która jest godzina po angielsku, stosuje się wyrażenie:

What time is it? oraz What’s the time?

Obydwie formy są jak poprawne i bardzo często stosowane. Jedyna różnica pomiędzy nimi polega na tym, że pierwsze z pytań, możemy przetłumaczyć jako „która jest godzina?”, podczas, gdy drugie oznacza mniej więcej tyle co „która/jaka godzina?”. Jak więc widać druga z tych form jest stosowana częściej w języku potocznym.

Bardzo częstym pytaniem dotyczącym czasu, a którego znajomość na pewno się przyda jest również pytanie:

At what time…? – o której godzinie…?

Czyli „o której godzinie?”. Warto je zapamiętać, ponieważ jest ono niezwykle pomocne w ustaleniu godziny spotkania, odjazdu autobusu itd. W miejscu kropek należy natomiast wstawić to, o co pytamy, np.

At what time did you to sleep? – o której godzinie poszedłeś spać?

At what time the last bus leaves? – o której godzinie odjeżdża ostatni autobus?

Pytając obcokrajowca o godzinę, warto również pamiętać o zastosowaniu zwrotów grzecznościowych. Warto więc zacząć od kulturalnego „excuse me„, co w języku angielskim oznacza „przepraszam”. Zaczepiając kogoś na ulicy można więc zapytać o czas używając zwrotu:

Excuse me. Could you tell me what time is it? – Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć, która godzina?

Excuse me. Could you tell me at what time the train leaves? – Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć, o której godzinie odjeżdża pociąg?

 Excuse me. Could you tell me the time, please? – Przepraszam, czy mógłbyś mi powiedzieć, która godzina?

Przydatne powiedzenia na temat czasu

Na końcu warto również wspomnieć o tym, że w języku angielskim istnieje wiele przydatnych zwrotów odnośnie czasu. Mowa o zwrotach takich jak:

Party time. – Czas na imprezę.

Snack time. – Czas na przekąskę.

Coffee time. – Czas na kawę.

Family time – Czas dla rodziny

Show time – Czas na przedstawienie. Zwrot używany nieco ironicznie o nadchodzących wydarzeniach, które zapowiadają się być wyjątkowe dramatyczne.

Time is money. – Czas to pieniądz.

Once upon a time… – Dawno, dawno temu…

A long time ago. – Dawno temu.

From time to time – Od czasu do czasu.

Your time is now. – Twój czas jest teraz.

Time flies quickly. – Czas leci szybko.

It’s time for a new adventure. – Czas na nową przygodę.

Time is precious, waste it wisely. – Czas jest cenny, trać go mądrze.

Time spent with family is worth every second. – Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy.

Christmas time is family time. – Czas Świąt Bożego Narodzenia jest czasem rodzinnym.

Godziny po angielsku – ćwiczenia

Ćwiczenie 1

Napisz podane godziny w języku angielskim.

7:00 – 
17:10 – 
22:15 – 
13:20 –
6:28 – 
1:30 –
14:35 – 
23:40 –
18:45 –
00:55 –
10:58 –
18:00 – 
13:04 – 

Ćwiczenie 2

Przetłumacz podane godziny w języku polskim.

 1. It’s seven o’clock.
 2. It’s ten past seven.
 3. It’s quarter past ten.
 4. It’s twenty past six p.m.
 5. It’s ten to half past twelve,
 6. It’s five twenty three in the morning.
 7. It’s one twenty-eight a.m.
 8. It’s half past ten.
 9. It’s twenty-five to eight p.m.
 10. It’s ten thirty-five at night.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz zdania na język angielski.

 1. Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?
 2. Tak, oczywiście. Jest około godziny szóstej wieczorem.
 3. Przepraszam. Nie wziąłem zegarka. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?
 4. Cześć, przepraszam za spóźnienie. Nie wiedziałem, że jest już za kwadrans trzecia.
 5. Nic się nie stało, ja wyszłam z domu o 16:05.
 6. O której godzinie wstajesz z łóżka?
 7. Wstaję o wpół do dziewiątej.
 8. A o której godzinie jesz śniadanie?
 9. Jem śniadanie około 8 rano.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij brakujące wyrazy.

_______ madame. Can you _____________, please?

Yes, of course. It’s about __________ (8:15 p.m.)

Excuse me. I don’t know. I don’t have a watch.  Could you _____________, please?

Yes,sure. It’s __________ (10:00 a.m.)

What ______ did you get up today? I got up at (5:30 a.m.).

What  ______ do you go to school? I left home ______(7:20 a.m.).

Usally I go to school at ______ (8.30 a.m.) and I come back about ______ (15:00). What about you?

I come back from school around ______ (13:30).

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.