Jak przedstawić się po angielsku?

Podobno obraz naszej osoby jest w największym stopniu kształtowany przez pierwsze wrażenie, jakie wywieramy na interlokutorze. Umiejętność przedstawienia się w języku obcym przy jednoczesnym użyciu ciekawych środków językowych może zaimponować naszemu rozmówcy, a przez to będziemy postrzegani przez niego w dużo lepszym świetle.

W przypadku nieformalnych znajomości rozmowa taka będzie dużo prostsza, a nasz rozmówca będzie używał standardowych, potocznych sformułowań, które są na tyle popularne, że nawet przy słabej znajomości języka z łatwością je rozpoznamy i na nie odpowiemy. Inaczej będzie podczas rozmowy o pracę lub podczas prowadzenia spotkania, kiedy to wymagany będzie od nas zupełnie inny styl oraz formy językowe, a słuchacze będą mieli wobec nas zupełnie inne oczekiwania.

Do pewnych sytuacji w życiu nie jesteśmy w stanie się przygotować, ale jeśli chodzi o przedstawianie się, możemy nauczyć się zwrotów i konstrukcji językowych, które z pewnością przydadzą się, kiedy będziemy chcieli poznać nowe osoby posługujące się językiem angielskim.

Rozmowa nieformalna — jak przedstawić się w prosty sposób?

Podczas prywatnych spotkań z nowymi osobami przedstawiamy się z reguły krótko, głównie odpowiadając na pytania. Żeby przygotować się do takiej konwersacji, możemy stworzyć sobie jej symulację, a później ćwiczyć rozmowy samemu lub z partnerem.

Poniżej przedstawiamy przykład takiej konwersacji oraz jej tłumaczenie:

A: Hi! How are you? (Cześć! Jak się masz?)

B: Hello! I’m ok, thanks. And you? (Cześć! Jest dobrze, dziękuję. A ty?)

A: I’m fine. My name is Jane. What’s your name? (U mnie w porządku. Jestem Jane. Jak masz na imię?)

B: I’m Piotr. Nice to meet you, Jane. (Jestem Piotr. Miło mi się poznać, Jane.)

A: You too, Piotr. Tell me, where are you from? (Ciebie również, Piotrze. Powiedz, skąd pochodzisz?)

B: I’m from Poland. And you? (Jestem z Polski. A ty?)

A: I’m from the UK. How old are you? (Pochodzę z Wielkiej Brytanii. Ile masz lat?)

B: I’m 30 years old. (Mam trzydzieści lat.)

A: Oh, me too! What do you do for a living? (Oh, ja też! Czym się zajmujesz?)

B: I’m a doctor. (Jestem lekarzem.)

Zwroty, jakie mogą być przydatne podczas przedstawiania się

Przygotowanie się do pierwszej konwersacji z nową osobą możemy uzupełnić o naukę zwrotów, których najczęściej używa się w takich sytuacjach. W powyższym dialogu znajdziemy część z nich. Poniżej załączamy krótkie uzupełnienie:

  • How’s it going? – Jak się masz?
  • I like… / I’m keen on… – Lubię…
  • I’m interested in… – Interesuję się…
  • I’m a big fan of… – Jestem wielkim fanem/fanką…
  • I work as a… – Pracuję jako…
  • I’m studying… – Studiuję…

Rozmowa o pracę — jak przedstawić się nowemu pracodawcy?

Przedstawienie się nowemu pracodawcy będzie się znacząco różniło od prywatnej konwersacji, ponieważ skupimy się w głównej mierze na opisaniu naszego doświadczenia zawodowego oraz cech mogących pozytywnie wpłynąć na nasze zatrudnienie. Jeśli jednym z wymagań jest znajomość języka, będziemy starać się używać bardziej zaawansowanych konstrukcji oraz słownictwa. Jednocześnie warto zachować naturalność, gdyż wypowiedź brzmiąca sztucznie raczej zniechęci przyszłego pracodawcę.

Autoprezentacja powinna składać się z kilku kluczowych elementów, czyli: przywitania oraz krótkiego wstępu, podania swojego imienia i obecnego stanowiska/etapu studiów, celu rozmowy, zainteresowań, mocnych stron, dotychczasowego doświadczenia oraz osobistych celów i planu rozwoju. Przed rozmową o pracę warto zapisać szkic z wymienionymi wyżej punktami i postarać się go zapamiętać. Poniższy przykład obrazuje, jak może wyglądać nasza wypowiedź:

A: Good morning, my name is Jan Kowalski and this year I completed my bachelor’s degree in finance and management at the University of Wrocław. I have worked as a Human Resources Coordinator in a multinational Dream Company. I enjoyed working there, and I know this previous experience enables me to seek the position described in your advertisement. I am fully devoted to my job, as my main personal interest is in psychology. I am a person with highly developed interpersonal skills, who loves working with clients and co-workers, with all its pros and cons. All mentioned above make me a perfect candidate for that job.

(Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski i w tym roku ukończyłem studia licencjackie na kierunku finanse i zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracowałem jako Koordynator ds. Zasobów Ludzkich w międzynarodowej firmie Dream Company. Praca tam sprawiała mi przyjemność i wiem, że to doświadczenie pozwala mi na poszukiwanie stanowiska opisanego w Państwa ogłoszeniu. Jestem w pełni oddany swojej pracy, ponieważ moim głównym zainteresowaniem jest psychologia. Jestem osobą o wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, która uwielbia pracę z klientami i współpracownikami, ze wszystkimi jej zaletami i wadami. To wszystko sprawia, że jestem idealnym kandydatem do tej pracy. )

Spotkanie biznesowe: jak przy pierwszym wystąpieniu wywrzeć dobre pierwsze wrażenie?

Podczas przedstawiania się w trakcie wystąpienia na spotkaniu biznesowym warto dobrze przemyśleć strukturę swojej wypowiedzi. Podkreślenie lat doświadczenia, renomy firmy, osiągniętych sukcesów i posiadanych umiejętności wzmocni przekonanie, że jesteśmy profesjonalistami w swojej dziedzinie.

Na pierwszy rzut oka przedstawienie się na spotkaniu biznesowym może wyglądać tak samo jak to podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jednakże warto zwrócić uwagę, że nasza wypowiedź może być wtedy skierowana do szerszego grona odbiorców. Ponadto spotkanie, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy staramy się o pracę, ma jasno określony czas trwania, przez co nasza autoprezentacja powinna być skrócona do minimum najważniejszych informacji. W tego typu wystąpieniu nie musimy też udowadniać naszych umiejętności językowych w takim stopniu, w jakim zależy nam na tym na rozmowie kwalifikacyjnej.

Przedstawiając się, wymieniamy nasze imię i nazwisko, krótko opisujemy naszą pozycję w firmie oraz posiadane doświadczenie. Jest to wystarczające, aby odbiorcy zrozumieli, z kim mają do czynienia, ale jednocześnie nie tworzy złego wrażenia i nie przedstawia nas jako osób zapatrzonych w siebie, zabierających czas spotkania na opowiadanie jedynie o sobie. Po takim krótkim wstępie można przejść do celu naszej wypowiedzi lub prezentacji. Poniżej umieszczamy przykładowe wypowiedzi, które mogą służyć jako wzór autoprezentacji na spotkaniu biznesowym:

A: Hello, my name is Julia Iksińska. I am responsible for supervising the PR department in Spain. I have been working in the company since 2019, and in this position for over two years. Today I will present you some new regulations which our company plans to introduce next year.

(Witam, nazywam się Julia Iksińska. Odpowiadam za nadzór nad działem PR w Hiszpanii. W firmie pracuję od 2019 roku, a na tym stanowisku od ponad dwóch lat. Dziś przedstawię Wam kilka nowych regulacji, które nasza firma planuje wprowadzić w przyszłym roku.)

B: Hello, I am Michael Stone. I work as a Java Senior Developer in the Montenegro branch. I have ten years of programming experience, and I have held my current position since 2020. In today’s meeting, we will focus on…

(Witam, jestem Michael Stone. Pracuję jako Java Senior Developer w oddziale w Montenegro. Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w programowaniu, a obecne stanowisko piastuję od 2020 roku. Na dzisiejszym spotkaniu skupimy się na…)

Podsumowanie — jak powinniśmy się przedstawiać w języku angielskim?

Jako świadomi użytkownicy języka wiemy, że prezentacja własnej osoby będzie przebiegała w różnorodny sposób zależnie od tego jak pewnie posługujemy się angielskim. Ćwiczenia językowe na pewno wzmocnią naszą pewność siebie, kiedy zostaniemy postawieni w nierzadko stresującym momencie, w którym musimy spontanicznie przedstawić się obcej osobie lub grupie osób. Aby czuć większy komfort psychiczny, zaleca się rozmowy w parach, dzięki którym nabierzemy doświadczenia i przełamiemy bariery językowe.

Możemy również rozważyć uczestnictwo w kursach językowych stawiających na rozwijanie zdolności komunikacyjnych. Przyniesie to na pewno wiele korzyści, a dodatkowo umożliwi konsultację z doświadczonymi lektorami, którzy będą umieć rozwiać nasze wątpliwości i pomóc nam w pełni cieszyć się nawiązywaniem nowych znajomości z osobami mówiącymi po angielsku.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.