Czasowniki modalne w języku niemieckim – odmiana i ćwiczenia

Czym są czasowniki modalne w języku niemieckim?

Czasowniki modalne lub czasowniki pomocnicze to specjalna klasa czasowników. Jak można się domyślić po ich nazwie, są one używane w zdaniu, aby „pomóc” innemu czasownikowi. Dlatego najprawdopodobniej zawsze użyjesz i znajdziesz je w towarzystwie innego czasownika.

Czasowniki modalne niemiecki

Jakie mamy czasowniki modalne w języku niemieckim?

W języku niemieckim wyróżniamy 6 czasowników modalnych, są to:

 • dürfen (mieć pozwolenie)
 • können (móc, umieć, potrafić)
 • mögen (lubić)
 • müssen (musieć)
 • sollen (mieć powinność)
 • wollen (chcieć)

Czasowniki modalne niemiecki – odmiana

Czasowniki modalne niemiecki w czasie teraźniejszym – tabela

dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdarfkannmagmusssollwill
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillst
er/sie/esdarfkannmagmusssollwill
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwollt
siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
Czasowniki modalne niemiecki w czasie teraźniejszym

Czasowniki modalne niemiecki w czasie przeszłym – tabela

dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdurftekonntemochtemusstesolltewollte
dudurftestkonntestmochtestmusstestsolltestwolltest
er/sie/esdurftekonntemochtemusstesolltewollte
wirdurftenkonntenmochtenmusstensolltenwollten
ihrdurftetkonntetmochtetmusstetsolltetwolltet
siedurftenkonntenmochtenmusstensolltenwollten
Czasowniki modalne niemiecki w czasie przeszłym

Czasowniki modalne niemiecki – przykładowe zdania

 • Ich darf Polen besuchen. (Mogę odwiedzić Polskę.)
 • Ich kann Polen besuchen. (Mogę odwiedzić Polskę.)
 • Ich mag Polen besuchen. (Lubię odwiedzać Polskę.)
 • Ich muss Polen besuchen. (Muszę odwiedzić Polskę.)
 • Ich soll Polen besuchen. (Powinienem odwiedzić Polskę.)
 • Ich will Polen besuchen. (Chcę odwiedzić Polskę.)

Czasowniki modalne niemiecki – ćwiczenia

Uzupełnij poniższe zdania:

Ich__________________ein Auto kaufen. (chcę)
Er___________________swim (może)
Sie____________________ einen Garten (chce)
Anna___________________ seine Spaghetti nicht. (lubi)
Mein Vater____________________ jeden Tag arbeiten (musi)
Ich_________________________ Süßigkeiten kaufen. (chcę)
Er____________________schlafen gehen (może)

Użyj powyższych czasowników modalnych w odpowiedniej formie aby rozwiązać zadanie.

Jakie czasowniki modalne występują w języku niemieckim?

W języku niemieckim wyróżniamy następujące czasowniki modalne: dürfen (mieć pozwolenie), können (móc, umieć, potrafić), mögen (lubić), müssen (musieć), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć).

Co to czasowniki modalne w języku niemieckim?

Czasowniki modalne to rodzaj czasownika, który służy do wyrażania stosunku osoby mówiącej do tego, co mówi. Mogą też pokazać, jak pewne wydarzenia są odbierane przez mówcę.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.