Strona bierna w angielskim, nazywana Passive Voice

Strona bierna w języku angielskim jest używana do wykazania zainteresowania osobą lub przedmiotem, który doświadcza działania, a nie osobą lub przedmiotem, który wykonuje działanie. Innymi słowy, podmiotem zdania staje się najważniejsza rzecz lub osoba.

Strona bierna w angielskim (Passive Voice) – czym jest?

Ogólnie rzecz biorąc, aktywny głos sprawia, że twoje pisanie jest silniejsze, bardziej bezpośrednie i, jak zgadłeś, bardziej aktywne. Podmiot jest czymś lub wykonuje działanie czasownika w zdaniu. W przypadku strony biernej podmiot jest odgrywany przez innego wykonawcę czasownika. (Jeśli nie zwracałeś uwagi, w poprzednich dwóch zdaniach użyto rodzaju głosu, który opisują.)

Ale głos bierny nie jest niepoprawny. W rzeczywistości są chwile, kiedy może się przydać. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak tworzyć głosy czynne i bierne, kiedy używanie głosu biernego jest dobrym pomysłem i jak uniknąć pomylenia go z podobnymi formami.

Strona bierna a strona czynna – jakie są różnice?

Strona bierna – to taka konstrukcja składniowa, w której podmiotem jest nie wykonawca czynności, lecz jej obiekt. Strona czynna w sprawia, że uwaga odbiorcy skupia się na wykonawcy czynności.

Przykłady:

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.