Angielski biznesowy – zwroty i słówka, których potrzebujesz!

Nie ulega wątpliwości, że najpopularniejszym i jednocześnie jednym z
ważniejszych języków jest angielski. Posługiwać się nim potrafi około 20% ludzi
na świecie. Umiejętność mówienia po angielsku na obecnym rynku pracy to nie
tyle atut co wymóg, szczególnie jeśli staramy się o pracę w międzynarodowej
firmie.
W zawodach związanych z biznesem, księgowością, sprzedażą, finansami,
zarządzeniem projektami oraz informatyką istnieje specjalna odmiana języka
angielskiego, zwana Business English – angielski w biznesie. Posiada ona
pewne specyficzne dla tych dziedzin słownictwo oraz wyrażenia, które znacznie
ułatwiają pracownikom komunikację. Jeśli pracujesz więc w jednym z zawodów,
gdzie wymagana jest znajomość Business English lub masz zamiar podjąć taką
pracę w przyszłości warto, abyś poświęcił kilka minut dziennie na naukę
najważniejszych zwrotów. Na pewno Ci się to opłaci.

Najpopularniejsze idiomy wykorzystywane w angielskim biznesowym

 • ahead of the pack – osiągać większe sukcesy niż konkurencja;
  • We need to work much harder if we want to stay ahead of the pack. – Musimy pracować znacznie ciężej jeśli chcemy dalej wyprzedzać konkurencję.
 • at the end of the day – koniec końców/ostatecznie;
  • At the end of the day the decision will be made by the boss. – Ostatecznie i tak decyzję podejmie szef.
 • back to square one – wrócić do punktu wyjścia;
  • If this doesn’t work, we are back to the square one. – Jeśli to nie zadziała to wrócimy do punktu wyjścia.
 • big picture – szerszy punkt widzenia;
  • We don’t have all the needed information, we need the big picture. – Nie mamy wszystkich potrzebnych informacji, potrzebujemy szerszego punktu widzenia.
 • blue collar – pracownik fizyczny;
  • Steve works as a blue collar. – Steve jest pracownikiem fizycznym.
 • call it a day – zakończyć pracę na dziś;
  • Let’s call it a day and go home. – Zakończmy pracę na dziś i chodźmy do domu.
 • come up short – przegrać;
  • We did our best, but we still came up short. – Robiliśmy co w naszej mocy, ale i tak przegraliśmy.
 • corner the market – zmonopolizować rynek;
  • This years goal is to corner the market. – Celem na ten rok jest zdobycie rynku.
 • cut corners – pójść na łatwiznę;
  • We cut corners, so the results are not very impressive. – Poszliśmy na łatwiznę, więc efekty nie są imponujące.
 • diamond in the rough – nieoszlifowany diament;
  • Give her some time, I feel that she is a diamond in the rough. – Daj jej trochę czasu, wyczuwam, że jest nieoszlifowanym diamentem.
 • get down to business – zabrać się do pracy;
  • All right, we need to stop gossiping and get down to business. – Okej, musimy przestać plotkować i zabrać się do pracy.
 • get the ball rolling – rozpocząć coś;
  • It is April and the project is due May, we finally need to get the ball rolling. – Jest kwiecień a projekt ma być oddany w maju, musimy w końcu zacząć coś robić.
 • give someone a pat on the back – pochwalić kogoś;
  • My boss gave me a pat on the back today. – Mój szef mnie dzisiaj pochwalił.
 • go broke – zbankrutować;
  • Due to the pandemic, her company went broke. – Przez pandemię jej firma zbankrutowała.
 • ground-breaking – przełomowy/innowacyjny;
  • Mark’s idea is literally ground-breaking. – Pomysł Marka jest przełomowy.
 • something is not a rocket science – coś nie jest trudne;
  • Learning how to ride a bike is not a rocket science. – Nauka jazdy na rowerze to nic trudnego.
 • keep someone in the loop – informować kogoś na bieżąco;
  • I am going on vacation, but my friend at work promised to keep me in the loop. – Wyjeżdżam na wakacje, ale moja koleżanka z pracy obiecała, że będzie mnie informować na bieżąco.
 • learn the ropes – nauczyć się czegoś;
  • Learning the ropes took me more time than I expected. – Nauka zajęła mi więcej czasu niż się spodziewałem.
 • no brainer – łatwe podjęcie decyzji;
  • Taking the new job was a no brainer. – Podjęcie nowej pracy nie wymagało myślenia.
 • off the top of one’s head – na oko (przypuszczenie);
  • Off the top of my head, she looks 20. – Według mnie wygląda na 20 lat.
 • on the same page – mieć to samo zdanie;
  • I was so happy when I found out that my boss and I were on the same page. – Byłem bardzo szczęśliwy, gdy dowiedziałem się, że mój szef i ja jesteśmy po tej samej stronie.
 • play hardball – grać nie fair;
  • He wanted to win so badly, but he played hardball and was disqualified. – Bardzo chciał wygrać, ale grał nie fair i został zdyskwalifikowany.
 • put the cart before the horse – robić coś w złej kolejności;
  • They were in a rush and ended up putting the cart before the horse. – Śpieszyli się i ostatecznie zrobili wszystko w złej kolejności.
 • pull something off – osiągnąć coś;
  • I can’t believe you pulled that off.  – Nie mogę uwierzyć, że tego dokonałeś.
 • read between the lines – czytać między wierszami;
  • She always tries to look happy, but I can read between the lines and I know that she wants to quit the job. – Zawsze stara się wyglądać na zadowoloną, ale potrafię czytać między wierszami i wiem, że ona chce rzucić tę pracę
 • red tape – biurokracja;
  • Reducing taxes and red tape would help to create new companies. – Zmniejszenie podatków i biurokracji pomogłoby tworzyć nowe firmy.
 • sky is the limit – możliwości są nieograniczone;
  • When you are building your own house sky is the limit. – Kiedy budujesz swój własny dom, możesz wszystko.
 • smooth sailing – łatwizna;
  • Looking for a new job is not always smooth sailing. – Szukanie nowej pracy to zawsze jest proste.
 • tackle a problem – stawić czoło problemowi;
  • How are you going to tackle this problem? – Jak poradzisz sobie z tym problemem?
 • talk someone into something – namówić kogoś na coś;
  • She talked me into going to a concert. – Namówiła mnie na pójście na koncert.
 • the elephant in the room – niewygodny temat, o którym się wie, ale się go ignoruje;
  • They had an argument but they don’t want to talk about an elephant in the room. – Pokłócili się, ale oboje zachowują się jakby nic się nie stało.
 • think outside the box – myśleć kreatywnie;
  • When I try to write a new book I need to think outside the box. – Gdy próbuję napisać nową książkę, musze myśleć kreatywnie.
 • up in the air – pod znakiem zapytania;
  • Because of her accident, our holiday trip is up in the air. – Z powodu jej wypadku nasz wyjazd na wakacje stoi pod znakiem zapytania.
 • white collar – pracownik umysłowy;
  • Tom is a white collar. – Tom jest pracownikiem umysłowym.

Najważniejsze czasowniki frazowe wykorzystywane w angielskim biznesowym

 • to ask around – zadawać to samo pytanie wielu osobom;
  • Can you ask around your friends if any of them looks for a roommate? – Czy możesz spytać swoich znajomych czy szukają współlokatorki?
 • to back somebody up – popierać kogoś
  • I was really nervous about my speech but my mum backed me up. – Bardzo się denerwowałam swoim wystąpieniem, ale mama mnie wspierała.
 • to call something off – odwołać coś
  • She was so happy about this party and it got called off. – Była bardzo szczęśliwa z powodu tego przyjęcia, ale zostało ono odwołane.
 • to count on somebody – liczyć na kogoś
  • I know that whenever I am sad I can count on my best friend to cheer me up. – Wiem, że zawsze, gdy jest mi smutno, mogę liczyć na mojego najlepszego przyjaciela, który mnie pocieszy.
 • to figure something out – wymyślić coś/zrozumieć coś
  • I can’t figure out how to do this. – Nie mogę wymyślić jak to zrobić.
 • to let somebody down – zawieść kogoś
  • I promise I will never let you down! – Przysięgam, że nigdy Cię nie zawiodę.
 • to put something off – przełożyć coś na później
  • I am always putting my duties till the last minute. – Zawsze odkładam swoje obowiązki na ostatnią chwilę.
 • to sort something out – uporządkować coś/rozwiązywać coś
  • He had an identity crisis and had to sort everything out again. – Przeżył kryzys tożsamości i musiał sobie wszystko na nowo poukładać.

Angielski w biznesie – podsumowanie

Przemyśl w jaki sposób możesz użyć wszystkich podanych powyżej zwrotów w swojej pracy. Gdy już je sobie przyswoisz i zaczniesz ich używać w codziennych rozmowach z pracownikami będziesz już o kolejny krok bliżej do posługiwania się angielskim jak zawodowiec 😃

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.