Czasowniki modalne – Modal Verbs w języku angielskim

Język angielski

Czasowniki modalne – Modal Verbs w języku angielskim

Co to są czasowniki modalne?

Czasowniki modalne są używane do wyrażania pewnych hipotetycznych warunków, takich jak rada, możliwość, lub prośba (pełna lista w następnej sekcji). Są używane razem z czasownikiem głównym, aby zmienić nieco jego znaczenie. Ponieważ są to czasowniki posiłkowe, niekoniecznie mogą być użyte samodzielnie. (Czasownik modalny powinien pojawiać się sam, tylko jeżeli z kontekstu jasno wynika, co jest czasownikiem głównym).

Rozważ różnicę pomiędzy tymi dwoma przykładami:

I swim every Tuesday.

Mogę pływać w każdy wtorek.

Pierwszy przykład jest prostym stwierdzeniem faktu. Osoba mówiąca bierze udział w zajęciach pływackich co tydzień we wtorki.

W drugim przykładzie użyto czasownika modalnego can. Zauważ, jak nieznacznie zmienia się znaczenie. Mówiący nie pływa w każdy wtorek; mówi, że jest w stanie pływać w każdy wtorek, jeżeli będzie tego potrzebował. To jest hipotetyczne.

Czasowniki modalne są dość powszechne w języku angielskim, i prawdopodobnie widziałeś je setki razy nie znając ich nazwy. Najczęściej używane to:

  • can
  • may
  • might
  • could
  • should
  • would
  • will
  • must

Istnieje więcej czasowników modalnych, chociaż te powyżej są najbardziej powszechne. Niektóre czasowniki modalne są przestarzałe i rzadko używane – jak shall i ought to – inne są bardziej potoczne – jak got to, need to, lub have to. Niektóre wyrażają bardzo specyficzne warunki, które nie pojawiają się często, jak na przykład dare, czyli “I dare say”. Wyrażenie used to, jak w “I used to be an English student, too,” również zachowuje się jak czasownik modalny.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *