Czasowniki modalne – Modal Verbs w języku angielskim

Co to są czasowniki modalne?

Czasowniki modalne są używane do wyrażania pewnych hipotetycznych warunków, takich jak rada, możliwość, lub prośba (pełna lista w następnej sekcji). Są używane razem z czasownikiem głównym, aby zmienić nieco jego znaczenie. Ponieważ są to czasowniki posiłkowe, niekoniecznie mogą być użyte samodzielnie. (Czasownik modalny powinien pojawiać się sam, tylko jeżeli z kontekstu jasno wynika, co jest czasownikiem głównym).

Kiedy używamy czasowników modalnych z języku angielskim?

Co charakteryzuje czasowniki modalne?

Czasowniki modalne – tabelka

Czasownik ModalnyTłumaczenie dosłowneZnaczenie (kontekst)

Czasowniki modalne – ćwiczenia

Co to są czasowniki modalne w języku angielskim?

Jakie są przykładowe zdania z czasownikami modalnymi?

Przykładowe zdania: „Children must do their homework.”, „She can speak six languages.”, „Can we swim in the lake?”.

Kiedy używamy czasowników modalnych z języku angielskim?

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.