Matura międzynarodowa – jak wygląda? Jakie są korzyści?

Matura międzynarodowa, określana jako IB (International Baccalaureate) jest w pełni zdawana w języku obcym. Do wyboru jest język hiszpański, francuski oraz powszechnie używany język angielski. Dla wielu uczniów zdawanie matury międzynarodowej jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem.

Czym jest matura międzynarodowa?

Matura międzynarodowa to 2-letni edukacyjny program, stworzony z myślą o osobach w przedziale wiekowym 16-19 lat. Kurs trwa 2 lata, natomiast nauczania jest na poziomie liceum ogólnokształcącego. Zajęcia przeprowadzane są w trzech językach do wyboru (angielski, francuski, hiszpański). Kurs IB został stworzony pierwotnie w Genewie, jednak wraz z biegiem czasu rozpowszechnił się na całym świecie. W programie bierze udział aż 2795 szkół w 143 krajach, a w naszym kraju 42 placówki mają autoryzację programu. Matura IB jest ceniona i honorowana przez wiele renomowanych uczelni na całym świecie. Celem twórców IB było stworzenie miejsca, w którym dzieci z międzynarodowych rodzin będą w stanie w sposób rzetelny przygotować się na studia, nie uczęszczając do lokalnych placówek edukacyjnych. Program ten gwarantuje wykształcenie na wysokim poziomie, rozbudza chęć poznawania innych języków i kultur, a ponadto daje wiele możliwości rozwojowych.

IB- jakie przedmioty obejmuje?

W placówkach realizujących program IB przedmioty są podzielone na kilka grup. Uczeń musi wybrać 6 przedmiotów, na które będzie uczęszczał przez 2 lata. Co ważne, 3 z nich muszą być realizowane na poziomie rozszerzonym. Grupy kursów dostępne w programie matury międzynarodowej:

 • język podstawowy- a więc dla uczniów w Polsce będzie to język polski. Tylko z niego egzamin jest przeprowadzany w języku ojczystym,
 • język obcy- dostępny jest kurs na poziomie podstawowym i zaawansowanym, ponadto do wyboru jest kilka języków,
 • nauki doświadczalne- jest to między innymi: nauka o środowisku, chemia, fizyka, biologia, technologia projektowania, nauka o zdrowiu i sporcie,
 • nauki matematyczne- uczniowie mają do wyboru 3 poziomy zaawansowania, które są dostosowywane do ich umiejętności i wiedzy,
 • nauki społeczne- należą do nich takie przedmioty jak: politologia, historia, geografia, psychologia, ekonomia, zarządzania, religie świata, technologia informacyjna, antropologia,
 • sztuka- są to kursy, jak: nauka o teatrze, malarstwie, muzyce, tańcu, filmie.

Ja wygląda przygotowanie do matury międzynarodowej?

Międzynarodowy egzamin dojrzałości wygląda inaczej, aniżeli zwykła polska matura. Z tego względu tak samo inaczej wyglądają przygotowania do niej. Uczniowie uczęszczają na kursy, w których wiedza jest w inny sposób usystematyzowana. Oprócz tego, żeby uzyskać pozwolenie na przystąpienie do egzaminu, trzeba odbyć godziny na pracy społecznej albo wolontariacie. Niezbędne jest też odbycie godzin na zajęciach wymagających krytycznego i twórczego podejścia do wiedzy.

Na czym polega egzamin maturalny?

Maturę międzynarodową zdaje się z 6 przedmiotów. Uczniowie mogą z nich uzyskać co najwyżej 42 punkty, a dokładnie od 1 do 7 pkt za przedmiot. Oprócz tego można uzyskać 3 pkt łącznie za esej oraz pracę badawczą. Co ważne, kursu CAS nie wlicza się do ogólnej punktacji, chociaż jest wymagany. Uczeń, który osiągnąć minimum 24 ptk otrzyma dyplom IB. Warto też pamiętać o tym, że 3 przedmioty muszą być zdawane na poziomie HL, a 3 mogą być zdawane na poziomie SL. Kiedy uczeń zostanie przyjęty na studia wyższe, wówczas punkty otrzymane z danych przedmiotów są właściwie przeliczane, jednak ocena z przedmiotu HL jest ważniejsza, aniżeli z SL. Ostateczne nocy na maturze to oceny z:

 • pisemnych egzaminów maturalnych,
 • prac wykonanych przez ucznia przez okres trwania kursu IS (prezentacje, testy eseje itp.).

Prawie wszystkie elementy wchodzące w skład oceny maturalnej jest oceniana zewnętrznie. Zajmują się tym specjaliści z IB. Chodzi nie tylko o egzaminy pisemne, ale także o wszelkie prace wykonywane przez uczniów. Niektóre prace z wybranych wcześniej przedmiotów wykonywane w czasie trwania kursu oceniają najpierw polscy nauczyciele, po czym są one sprawdzane jeszcze przez egzaminatorów z IB, a niekiedy są one oceniane zewnętrznie przez specjalistów z IB. Sesja egzaminacyjna trwa przez 3 tygodnie, a w listopadzie są przeprowadzane sesje poprawkowe. Z wynikami sesji majowej uczniowie mogą zapoznać się na początku lipa, a listopadowej w styczniu.

Maturę uznaje się za zdaną w przypadku uzyskania co najmniej 24 z 45 punktów oraz wywiązania się z obowiązkowego ukończenia 3 kursów (EE, CAS, TOK). Świadectwo maturalne jest wydawane w języku angielskim. Dokument przesyła się do uczelni, do których kandydat na studenta aplikuje. Program IB charakteryzuje się tym, że jest uniwersalny. Z taką maturą można ubiegać się o miejsce na uczelni krajowej, jak i zagranicznej. Uczeń może starać się nawet o przyjęcie do tak cenionych i szanowanych na świecie uczelni, jak: Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbona czy Yale. Ukończenie tego kursu gwarantuje świetną znajomość języków i stwarza możliwości dowolnego wybrania dalszej ścieżki naukowej i rozwijania swojej kariery.

Kurs IB- zalety

Program IB niesie ze sobą wiele korzyści. 

 • matura międzynarodowa prowadzona jest w języku obcym, a więc uczeń na co dzień posługuje się nie swoim ojczystym językiem, co oczywiście poprawia znacznie umiejętności językowe. Pewne zagraniczne uniwersytety przyjmują też ocenę z języków w IB DP, która jest dowodem władania danym językiem,
 • uczeń pisze w ciągu tego kursu kilka esejów, co przydaje mu się podczas rozpoczynania studiów,
 • to program interdyscyplinarny, a jego założeniem jest kształtowanie systemu edukacji, w której uczniowie poradzą sobie z tematami z różnych dziedzin.

A jakie są wady programu IB ?

Warto pamiętać, że ten kurs ma też swoje wady. Przede wszystkim jest on czasochłonny, a ostateczny wynik składa się z wielu różnych elementów. Pierwsze z nich należy zdać już w trakcie trwania pierwszego roku programu. Oprócz tego są jeszcze takie komponenty jak CAS czy TOK. Przedmioty te są obowiązkowe, a żeby je zdać, należy pisać eseje, wykonywać prezentacje czy też dokonywać rejestru aktywności pozaszkolnych. Program IB jest propozycją polecaną zwłaszcza tym, którzy chcą kontynuować akademicką karierę. Trzeba też pamiętać, że matura międzynarodowa wymaga konsekwentnej nauki przez 2 lata. To więc dobra propozycja dla osób umiejących zarządzać swoim czasem i takich, które potrafią uczyć się systematyczne. Program IB polega na nauce różnorodnych przedmiotów, co może być dla niektórych korzystne, a dla innych nie.

Jakie są koszty programu IB?

Koszty programu IB zależą od danej placówki. Opłata za egzaminy wynosi ok. 600 EU. Zdarza się też, że pewne szkoły wymagają opłaty związanych z uczestnictwem w programie. Może tak się zdarzyć zarówno w szkole prywatnej, jak i społecznej. Takie koszty mogą wówczas oscylować na poziomie ok. 1000 złotych/rok nauki.

Dlaczego warto zdecydować się właśnie na maturę międzynarodową?

Program IB daje możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w wielu istotnych kwestiach. Dzięki wolontariacie uczy też odpowiedzialności, jak i samodzielności. Takie cechy przydają się zwłaszcza w przypadku rekrutacji do zagranicznych uczelni, ale także tych polskich. W czasie nauki uczeń do perfekcji opanowuje język obcy, uczy się zarządzać własnym czasem, jak i rozwija się i potrafi myśleć krytycznie. W przypadku chęci rozpoczęcia studiów zagranicznych matura w języku obcym jest najlepszym sposobem na uzyskanie indeksu. Jest ona też korzystna dla uczniów, którzy chcą studiować w Polsce.

Międzynarodowy egzamin wymaga doskonałego przygotowania i ogromnego zaangażowania. Świetna znajomość języka obcego przyda się też w codziennym życiu i umożliwi znalezienie wymarzonej pracy. Pozwoli na swobodne przemieszczanie się po różnych krajach i zawieranie nowych znajomości. Płynne posługiwanie się językiem obcym jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników znajomości, chociażby jednego języka obcego. Osoby, które zdały międzynarodowe egzaminy, są bardziej cenione na rynku pracy.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.