Certyfikat angielski FCE, CAE, CPE — dlaczego warto go zdobyć?

Zapotrzebowanie na osoby płynnie posługujące się językiem angielskim rośnie z roku na rok z powodu postępującej globalizacji oraz wzrostu mobilności społeczeństwa. Równie istotnym czynnikiem jest tu dynamiczny rozwój Internetu, który wybrał język Shakespeare’a jako swój najbardziej popularny.

Na świecie, według najnowszych danych, mamy około 300 milionów osób posługujących się angielskim jako swoim pierwszym, natywnym językiem. Niewiele osób jest jednak w pełni świadomych, że to osoby, których jest to drugi lub obcy język, stanowią zdecydowaną większość — około 2 miliardów używa angielskiego jako języka do komunikacji międzynarodowej. Czasy, w których służył on tylko do komunikacji z native speakerami, wydają się przemijać.

Żyjąc w czasach globalizacji, musimy posiadać umiejętność lub środki do oceny możliwości językowych. Trudno jest jednak w jednej rozmowie lub po przeczytaniu jednego tekstu potwierdzić poziom językowy ucznia lub pracownika. Warto też wspomnieć, że do rzetelnej oceny samemu trzeba posiadać wysoką biegłość w języku, który sprawdzamy, oraz wystarczające wykształcenie, pozwalające na wyciągnięcie poprawnych wniosków.

Z perspektywy osoby udowadniającej swoją biegłość językową, najłatwiejszym sposobem jest posłużenie się odpowiednim certyfikatem językowym.

Certyfikat określa na jasnych zasadach, jaka jest nasza zdolność posługiwania się angielskim. Jest przydatny, kiedy chcemy udowodnić pracodawcy lub uczelni, na którą planujemy aplikować, że znamy język na wymaganym poziomie. Egzaminy przeprowadzane w celu uzyskania certyfikatu są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Czym różnią się między sobą FCE, CAE, CPE?

Główną różnicą jest poziom trudności egzaminów. Kiedyś znany jako popularny First Certificate in English (FCE), a obecnie Cambridge English: B2 FIRST (FCE) potwierdza znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (B2). Cambridge English: C1 ADVANCED (CAE)  poświadcza zaawansowany poziom posługiwania się językiem, którego oczekuje się od osób pracujących w biznesie lub będących na studiach licencjackich. Posiadanie Cambridge English: C2 PROFICIENCY (CPE) świadczy o biegłej znajomości języka angielskiego.

Wszystkie powyższe certyfikaty są ważne bezterminowo. Każdy z nich jest przeprowadzany przez British Council, najczęściej w dużych miastach. Są one uznawane na całym świecie przez pracodawców, szkoły i uniwersytety. 

Jak wyglądają egzaminy? 

Aby zdobyć certyfikat, musimy przystąpić do egzaminu ustnego i pisemnego.

Egzamin pisemny dzieli się na cztery części: Listening (Słuchanie), Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny) oraz Listening (Słuchanie). W zależności od stopnia trudności egzaminu różni się czas trwania poszczególnych części, ale zawsze są one zdawane w jednym dniu.

Część ustna, Speaking, może być zdawana tego samego dnia lub w innym terminie. Przystępuje się do niej w parze z innym, losowo dobranym kandydatem, w obecności dwóch egzaminatorów.

Jaka jest punktacja egzaminów?

Od 2016 roku egzaminy Cambridge publikowane są jako raporty, które wykorzystują tę samą skalę punktacji. Tym samym egzaminy na niższym poziomie będą uplasowane na skali w niższym zakresie niż egzaminy potwierdzające bardzo zaawansowaną znajomość języka.

Punktacja egzaminu FCE waha się pomiędzy 140 a 190: dla kandydatów z wynikiem między 140 a 160 przygotowany jest certyfikat języka angielskiego na poziomie B1, osoby z wynikiem od 160 do 180 otrzymują wynik „pass” i Cambridge First Certificate odpowiadający poziomowi B2 w języku angielskim, natomiast jeśli zdającemu uda się uzyskać wynik od 180 punktów wzwyż, dostanie certyfikat Cambridge First Certificate dla poziomu C1 według skali CEFR.

W przypadku egzaminu CAE punktacja waha się od 160 do 210. Wynik 180 pozwala na utrzymanie certyfikatu CAE odpowiadającemu poziomowi C1, natomiast jeśli kandydat uzyska wynik 200 lub wyższy, otrzyma certyfikat dla poziomu C2. Przy wyniku od 160 do 179 punktów otrzymuje się certyfikat języka angielskiego na poziomie B2.

Ostatni z egzaminów plasuje się pomiędzy wynikiem 180 a 230. Wynik „pass” otrzymuje się powyżej progu 200, co pozwala na zdobycie certyfikatu Cambridge C2 English Proficiency. Wynik pomiędzy 180 a 199 zapewnia certyfikat języka angielskiego C1.

Dla kogo odpowiedni będzie egzamin FCE?

Cambridge English: B2 FIRST (FCE) jest dla osób, które chcą podjąć studia poza ojczyzną lub też umożliwić sobie znalezienie pracy w firmach międzynarodowych czy też za granicą. Egzamin ten jest inwestycją w siebie i swoją przyszłość, i warto go zdać w każdym wieku.

O uzyskanie certyfikatu mogą starać się dzieci, młodzież i dorośli — na egzaminie nie liczy się wiek osoby przystępującej a jej zdolności językowe. Warto jednak przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminu, aby mieć pewność, że podołamy zadaniom przygotowanym przez British Council.

Zajęcia przygotowujące do FCE pozwalają zrozumieć specyfikę klucza egzaminacyjnego, ćwiczą zdolności komunikacyjne, argumentowanie wypowiedzi oraz słuchanie ze zrozumieniem. Lektorzy skupiają się również na poprawności zapisu poszczególnych słów.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu FCE powinna być przygotowana do:

 • pisania krótkich raportów, esejów, recenzji i maili;
 • wyjaśnienia własnego pomysłu oraz prowadzenia szczegółowej rozmowy po angielsku;
 • rozumienia języka używanego w wiadomościach radiowych, codziennych rozmowach, komunikatach, artykułach w gazetach, fragmentów książek;
 • praktycznego stosowania wybranych struktur gramatycznych;
 • użycia wymaganego słownictwa.

Kto może starać się o uzyskanie certyfikatu CAE?

Egzamin Cambridge English: C1 ADVANCED (CAE) będzie odpowiedni dla osób, których znajomość angielskiego jest już na zaawansowanym poziomie. Certyfikat otwiera drzwi do rozwijania swojej kariery zawodowej w międzynarodowych korporacjach lub komfortowego podjęcia studiów za granicą. Jest również wymogiem podczas kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich. 

Kurs przygotowujący do podejścia do egzaminu CAE umożliwia naukę rozwiązywania zadań, czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem na zaawansowanym poziomie. Ponadto uczy jak płynnie mówić po angielsku. Znacząco poszerza też zasób słownictwa kursanta oraz wiedzę gramatyczną, niezbędną do otrzymania certyfikatu.

Egzamin z pewnością zdadzą osoby, które potrafią:

 • pisać złożone e-maile i raporty;
 • prezentować złożone problemy po angielsku;
 • robić notatki w trakcie wykładów lub spotkań;
 • rozumieć różnorodne typy tekstów, od prasy opiniotwórczej po literaturę piękną.

CPE – kto może do niego przystąpić?

Otrzymanie certyfikatu CPE to prestiżowe potwierdzenie znajomości języka angielskiego na najwyższym poziomie. Kurs przygotowujący do podejścia do egzaminu oraz sam egzamin obejmują tematy takie jak prawo, ekonomia, polityka i biznes. CPE przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać się zawodowo, rozpoczynając swoją działalność na skalę międzynarodową, oraz dla ludzi chcących studiować na najlepszych uczelniach na świecie.

Kursanci chcący przygotować się do CPE muszą posługiwać się językiem na zaawansowanym poziomie od samego początku zajęć.

Zdolności kandydatów do uzyskania certyfikatu CPE to:

 • używanie oraz rozumienie różnych rodzajów języka (oficjalnego, potocznego, akademickiego);
 • rozumienie prawie wszystkich treści odbieranych w języku angielskim;
 • umiejętność dyskusji, negocjacji oraz omawiania złożonych kwestii specyficznych tematów.

Czy certyfikat jest konieczny do potwierdzenia znajomości języka?

Na powyższe pytanie można odpowiedzieć, że nie. Problem w tym, że bez certyfikatu rzetelna ocena wiedzy kandydata na studia lub osoby ubiegającej się o pracę staje się dużo trudniejsza i o wiele bardziej skomplikowana. 

Jasne metody oceny oraz profesjonalny charakter egzaminów Cambridge English jest ceniony przez wiele instytucji. 

Certyfikat będzie niezastąpiony podczas ubiegania się o wizę, pracę lub obywatelstwo innego kraju. Sprawi, że wyjazd za granicę stanie się dużo mniej problematyczny oraz ułatwi zdobycie zatrudnienia poza ojczyzną.

Dla osób planujących studia certyfikat językowy na poziomie B2 (w tym wypadku jest to FCE) bardzo często daje zwolnienie z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie. Ponadto dla studentów, którzy chcą skorzystać z programów międzynarodowych wymian studenckich, zdanie egzaminu Cambridge English może ułatwić rekrutację lub zwolnić z egzaminu wstępnego mającego potwierdzić znajomość języka angielskiego.

Certyfikaty mają też ważne znaczenie dla samych uczących się — potwierdzają przecież wysokie osiągnięcia w nauce języka. Sukces, jakim jest zdanie egzaminu uznawanego na arenie międzynarodowej, poprawia samoocenę oraz pozwala budować wiarę we własne możliwości.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.