Jak stworzyć skuteczne CV po angielsku?

Zadanie CV jest jasne – ma ono przyciągnąć uwagę, zaprezentować mocne strony kandydata i zapewnić mu zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Należy zadbać między innymi o logiczność, przejrzystość i czytelność dokumentu. Tworząc CV po angielsku musimy zapoznać się z jego specyficznymi wymaganiami formalnymi, treściowymi i zachować szczególną uważność na popełniane błędy językowe. Nasi native speakerzy sformułowali kilka wskazówek, dzięki którym twoje angielskie CV będzie nie tylko poprawne, ale też zapewni Ci awans do kolejnych etapów rekrutacji. 

Kiedy konieczne jest stworzenie CV w języku angielskim?

Znajomość języka angielskiego to coraz częstszy wymóg pracodawców. Nic dziwnego, umiejętność ta przydaje się do podtrzymywania kontaktów międzynarodowych, tworzenia ofert dla zagranicy, uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach, pracy z obcojęzycznymi dokumentami i w wielu innych sytuacjach. Dobra znajomość angielskiego zwiększa możliwości zawodowe kandydata, daje szansę na pracę za granicą oraz na awans. Niektóre rekrutacje, wymagają utworzenia całego życiorysu po angielsku. W jakich sytuacjach jest to konieczność?

 • CV w po angielsku jest niezbędne, kiedy starasz się o pracę za granicą. Skoro będzie to główny język, w jakim będziesz porozumiewać się ze współpracownikami i klientami, to pracodawca chce mieć pewność, że sprawnie się nim posługujesz.
 • Angielskie resume przydaje się, kiedy starasz się o stanowisko, na którym będziesz często korzystać z umiejętności posługiwania się tym językiem. Jeśli dokument jest napisany bezbłędnie, będzie to oznaczało, że będzie można powierzać Tobie zadania takie jak pisanie tekstów i dokumentów po angielsku. 
 • CV w języku angielskim może okazać się niezbędne, gdy zagraniczna firma wchodzi na polski rynek. W takim wypadku to oczywiste, że zdecydowana większość przełożonych nie będzie posługiwać się językiem polskim.

Jak napisać CV po angielsku? Praktyczne porady

CV w języku angielskim nie powinno być jedynie tłumaczeniem jego wersji polskiej. Kraje anglosaskie posiadają bowiem nieco odmienne reguły konstruowania życiorysu. Ponieważ jego poprawne sformułowanie i sformatowanie decydują o tym, jakie pierwsze wrażenie zrobisz na rekruterach, warto poświęcić trochę czasu i uwagi na dopracowanie każdego z elementów dokumentu. Angielskie CV zawiera bardzo podobne części, co CV polskie, jednak występuje między nimi kilka istotnych różnic.

Odpowiednia forma CV po angielsku

CV w języku angielskim powinno mieć długość 1-2 stron A4, być napisane czytelną czcionką, posiadać logiczną, chronologiczną strukturę i prezentować się w estetyczny sposób. Używaj stonowanych kolorów, wybierz jeden sposób wyróżniania tekstu, tworzenia nagłówków, list punktowych i trzymaj się tego schematu w całym tekście. Dobrze jest dołączyć do dokumentu swoje zdjęcie wykonane w profesjonalnym studio fotograficznym z zachowaniem estetyki i formalnego stylu.

Tytuł dokumentu

Jak zatytułować swoje Curriculum Vitae? Jeśli aplikujesz o pracę w firmie amerykańskiej lub kanadyjskiej, użyj słowa resume, które dosłownie oznacza „podsumowanie”. W innych krajach anglosaskich i nie tylko funkcjonuje identyczna forma jak w Polsce, czyli CV.

Dane kontaktowe – Personal/ Contact information

Na samym początku należy wypisać dane osobowe. Pod swoim imieniem i nazwiskiem warto jest wymienić stanowisko, na które kandydujesz, np.:

Paweł Nowak

Assistant buyer

Następnie wpisać należy wszystkie lub niektóre z poniższych informacji:

 • Adres korespondencyjny – Mailing/ Postal/ Correspondence address,
 • Nr telefonu – Telephone number,
 • Adres e-mail – Email address,
 • Link do profilu na LinkedIn – Your LinkedIn Public Profile URL.

Podsumowanie/ cele zawodowe – Summary/ Career objective/ Professional Profile

Summary to nie wymienienie wszystkich dotychczasowych miejsc i stanowisk pracy. To kilkuzdaniowy opis profilu zawodowego kandydata. Można w nim zawrzeć krótkie informacje na temat Twojej specjalizacji, mocnych stron, zajmowanych wcześniej stanowisk, nazw firm, dla których pracowałeś/aś lub Twojej ścieżki rozwoju. Tekst ma być krótki, rzeczowy i chwytliwy. Jego głównym celem jest pokazanie rekruterom, że posiadasz świadomość swoich zalet, kompetencji oraz tego, co najcenniejszego masz do zaoferowania nowej firmie. Każdy, kto go przeczyta powinien czuć się zachęcony do dalszej lektury CV.  

Doświadczenie zawodowe – Work experience/ Employment History

Wymienienie kluczowych dla swojej kariery doświadczeń zawodowych pokazuje rekruterom z jakimi zadaniami i odpowiedzialnością będziesz w stanie się zmierzyć w nowej pracy. Aby lista wyglądała czytelnie i schludnie, każdy jej podpunkt powinien być opisany zgodnie poniższym schematem:

 1. Stanowisko pracy – Job title,
 2. Nazwa firmy – Company name,
 3. Miasto – City,
 4. Kraj – Country (jeśli praca była wykonywana w innym państwie niż składane obecnie CV),
 5. Czas zatrudnienia – The employment time interval,
 6. Twoja rola, pełnione obowiązki i zdobyte osiągnięcia i kompetencje – your role, responsibilities, achievements and qualifications.

Wykształcenie – Education

Ta część daje informację o Twojej specjalistycznej wiedzy wyniesionej ze szkół i uczelni. W krajach anglosaskich występuje nieco inny system kształcenia i należy wziąć to pod uwagę przy opisywaniu w angielskim CV ścieżki edukacyjnej realizowanej w polskich warunkach. Oto nazwy placówek i tytułów naukowych w Polsce i odpowiadające im nazwy angielskie:

 • Szkoła średnia – I stopnia: Secondary school / High school, II stopnia: Further education / College,
 • Szkoła zawodowa – vocational school,
 • Szkoła wyższa – Higher eduaction/ University,
 • Studia podyplomowe – Postgraduate studies,
 • Absolwent – Graduate,
 • Licencjat – Bachelor,
 • Magister – Master,
 • Doktor – Doctor,
 • Profesor – Professor.

Umiejętności, zainteresowania, znajomość języków obcych – Skills, Interests, Languages

Na końcu dokumentu warto jest wzbogacić informacje na swój temat o posiadane praktyczne umiejętności twarde i miękkie, które mogą przydać się na nowym stanowisku, języki obce, znajomość których zawsze jest atutem oraz zainteresowania, które pokażą pracodawcy jakimi osobami jesteś w życiu prywatnym. W przypadku umiejętności lingwistycznych warto zaznaczyć na jakim poziomie władasz danym językiem. Wszystkie powyższe informacje najlepiej jest wypunktować jedna pod drugą. 

Informacje dodatkowe

W zależności od tego na jakie stanowisko aplikujesz i które ze swoich doświadczeń i osiągnięć chcesz podkreślić, możesz podać w CV następujące informacje uzupełniające:

 • Certifications and licenses – Certyfikaty i licencje,
 • Volunteer work – Praca jako wolontariusz,
 • Publications – Publikacje,
 • Conferences and training – Konferencje i szkolenia,
 • Accomplishments and Awards – Osiągnięcia i nagrody,
 • Testimonials/ References – Referencje.

Tego typu dane będą w oczach rekrutera dowodem na to, że chętnie się rozwijasz na różnych płaszczyznach, poszerzasz wiedzę i osiągasz sukcesy uznawane przez zewnętrzne instytucje. Sprawdzanie referencji nie jest powszechną praktyką w Polsce, ale w krajach anglosaskich zdarza się dość często i stanowi ważne źródło wiedzy o konadydacie.

Klauzula CV po angielsku (po wprowadzeniu RODO)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy umieścić na dole każdej ze stron swojego CV w przypadku kiedy ubiegasz się o pracę w zagranicznej firmie działającej w Polsce lub wysyłasz CV do kraju UE, w którym taka zgoda jest wymagana. Tego typu formułka w języku angielskim brzmi następująco:

I hereby consent to my personal data being processed by (company name) for the purpose of considering my application for the vacancy advertised under reference number xxxxxx.

Gdzie szukać pomocy przy tworzeniu CV po angielsku? 

W sieci znaleźć można mnóstwo informacji, wzorów i narzędzi takich jak kreator CV po angielsku. Nie można mieć jednak pewności czy w ten sposób utworzony dokument będzie spełniał wszelkie niezbędne normy. Najlepiej jest zwrócić się o pomoc do native speakera, który oceni poprawność tekstu, zaproponuje wzbogacenie go lub oczyszczenie z nadmiaru informacji i podzieli się wiedzą na temat zasad obowiązujących w procesach rekrutacyjnych za granicą. Na zajęciach w naszej szkole językowej poznasz słownictwo, gramatykę oraz formalne zwroty i określenia niezbędne do przygotowania profesjonalnego CV, a nasi wykwalifikowani nauczyciele chętnie udzielą Ci wszechstronnych porad.

Dzięki uważności, użyciu odpowiednich narzędzi oraz przestrzeganiu kilku ważnych zasad formalnych napisanie przejrzystego i skutecznego CV po angielsku powinno być osiągalne dla każdej osoby posługującej się tym językiem. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dobrym nauczycielem lub native speakerem, który dodatkowo sprawdzi poprawność naszego życiorysu.

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.