Egzamin ósmoklasisty język języka angielskiego – z nami zdasz na sto procent!

Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym ważnym testem w życiu młodego człowieka. To właśnie od jego wyników zależy, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Do jego głównych zadań należy gruntowne sprawdzenie zdobytych umiejętności oraz wiedzy, jaką posiadł uczeń przez prawie osiem lat nauki w szkole podstawowej. Pod koniec maja, młodzież z całego kraju przystępuje kolejno do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – z czego się składa?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego, ma za zadanie sprawdzić umiejętności z zakresu szkoły podstawowej, wliczając w to umiejętność rozumienia ze słuchu, odbieranie tekstu czytanego, a także krótkie formy wypowiedzi. Arkusz egzaminacyjny, zawiera zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. To tej drugiej grupy, możemy zaliczyć wszystkie ćwiczenia, w których należy uzupełnić luki, przetłumaczyć fragment tekstu lub zaznaczyć prawidłową odpowiedź.

Słuchanie ze zrozumieniem – zadania otwarte oraz zamknięte

Pierwsze cztery zadania, z jakimi możemy mieć do czynienia na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, sprawdzają umiejętność odbierania wypowiedzi słuchanej. Teksty mogą traktować na różne tematy, począwszy od tych szkolnych, przez domowe, skończywszy na rozmowach z rówieśnikami. Pierwsze z nich, składa się z pięciu podpunktów opatrzonych zdjęciami lub krótkimi sformułowaniami. Zadaniem ucznia, jest dopasowanie odpowiedniego elementu do sytuacji przestawionej w historyjce lub dialogu. W kolejnym zadaniu, zaprezentowane są wypowiedzi kilku osób – ósmoklasista musi wybrać zdanie, które obrazuje słowa jego autora. Ćwiczenie numer trzy, prezentuje już nieco bardziej złożoną historię, a do zadań przystępującego do egzaminu należy uzupełnienie luk w tekście. Ostatnie zadanie z kategorii czytanie ze zrozumieniem, nieco różni się od pozostałych, gdyż polega ono na dopasowaniu reakcji do krótkich zdań i wypowiedzi. 

Środki językowe – reagowanie w codziennych sytuacjach

Wraz z zakończeniem zadania czwartego, przechodzimy do kolejnej części. W ćwiczeniu piątym, egzaminator ma za zadanie sprawdzić, czy uczeń potrafi prawidłowo zareagować w codziennych sytuacjach. Obejmuje ono zakres między innymi oferowania pomocy drugiej osobie, proponowania wspólnych wyjść z przyjaciółmi, a także wyrażania własnych uczuć i upodobań. Sprawa ta ma się podobnie również, jeśli chodzi o zadanie szóste. W tym przypadku jednak, do zadań ucznia nie należy zaznaczenie odpowiedniej reakcji, lecz uzupełnienie wypowiedzi, na przykład na temat seansu filmowego czy życzeń urodzinowych. 

Czytanie ze zrozumieniem

Kluczową umiejętnością, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego, jest również czytanie ze zrozumieniem. Z tego też powodu, egzaminatorzy opracowali aż różnorodne cztery zadania, opatrzone tekstami krótkimi lub o średniej długości. Również i w tym wypadku, nacisk kładziony jest przede wszystkim na sytuacje, z którymi spotykamy się na co dzień. Kartka z pamiętnika, instrukcja obsługi nowego urządzenia czy wiadomość od kolegi. 

Angielska gramatyka w praktyce

Jeśli chodzi natomiast o ćwiczenie dwunaste, ma ono za zadanie sprawdzenie angielskiej gramatyki w praktyce. Jakie części obejmuje? Są to przede wszystkim podstawowe czasy przeszłe, przyszłe i teraźniejsze, a także części mowy, takie jak zaimki wskazujące, czasowniki modalne czy rzeczowniki policzalne oraz niepoliczalne.

Wypowiedź pisemna w języku angielskim – blog lub e-mail

Jeśli ósmoklasista uporał się już z niemal wszystkimi ćwiczeniami, jakie przygotował dla niego egzaminator, pora na wypowiedź pisemną. Z jednej strony wywołuje ono największą ilość stresu wśród uczniów, a z drugiej – można uzyskać za nie największą liczbę punktów, bo aż dziesięć, co stanowi około dwadzieścia procent, mając na względzie całą możliwą punktację. Z tego też powodu, w dużej mierze decyduje ono o ostatecznym wyniku z egzaminu ósmoklasisty. Zadanie polega na napisaniu e-maila lub stworzeniu wpisu na blog. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż zarówno przywitanie, jak i wstęp zostały już podane przez egzaminatorów. Optymalna długość wypowiedzi to od pięćdziesięciu do stu dwudziestu słów, należy jednak zaznaczyć, że za przekroczenie tego limitu, nie obowiązuje żadna „kara” w postaci mniejszej ilości punktów.

Język angielski egzamin ósmoklasisty – zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego ma miejsce 26 maja, najczęściej w jednej z klas, do których uczęszcza uczeń. Czas na jego napisanie wynosi 90 minut, czyli w przeliczeniu półtorej godziny. Jest to odpowiedni czas na zapoznanie się z zadaniami, ich dogłębną analizę, a także rozwiązanie i sprawdzenie. Wymagany zakres znajomości języka angielskiego na egzaminie kończącym szkołę podstawową to A2, rozumiany jako podstawowy. Umożliwia on swobodne porozumiewanie się w języku obcym na umiarkowanym poziomie.

Słownictwo – zwroty, słówka, wyrażenia

Podstawą, jaką posiąść musi ósmoklasista, przystępujący do egzaminu, są słówka, zwroty i wyrażenia, które obejmują działy z klasy siódmej i ósmej. Są to człowiek, edukacja, praca, jedzenie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, a także przyroda.

Gramatyka – czasy, fleksja, składnia i… co jeszcze? 

Aby rozwiązać prawidłowo wszystkie zadania z egzaminu, równie istotna jak słownictwo, jest także znajomość czasów w języku angielskim. Mamy tu na myśli Present Simple, Present Continous, Past Simple, Past Continous, Future Simple oraz sprawiający najwięcej trudności – Present Perfect. Sprawdzana jest również wiedza z zakresu fleksji i składni, w tym czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, spójniki, ale również zdania złożone współrzędnie, podrzędnie i pojedyncze. Co więcej, uczeń może spotkać się również z ćwiczeniami, zawierającymi zagadnienia gramatyczne z zakresu konstrukcji bezosobowych, zdań wykrzyknikowych czy tych z podmiotem it lub there. 

Wypowiedź pisemna – wpis na bloga lub e-mail do kolegi z Anglii

Wszystkie powyższe umiejętności, zostają jednak ostatecznie sprawdzone w ostatnim zadaniu. Chcąc bowiem stworzyć wypowiedź pisemną, uczeń musi zasięgnąć zarówno czasów gramatycznych, jak i części mowy, ale przede wszystkim słówek i zwrotów, niezbędnych do płynnej komunikacji w codziennych sytuacjach.

Egzamin ósmoklasisty – odpowiednie przygotowanie kluczem do sukcesu

Jesteś uczniem, który w tym roku staje przed zadaniem napisania egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego? Liczysz na szybką powtórkę materiału z lekcji, a może chcesz nieco odświeżyć i pogłębić zdobyte już wiadomości? W takim razie, nie mogłeś trafić lepiej. Jesteśmy szkołą językową z długoletnim doświadczeniem, która odpowiednio przygotuje Cię do egzaminu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każdy z uczniów potrzebuje innego sposobu przekazania wiedzy. Z tego też powodu, w swojej pracy, stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego z Was. W ciągu wielu lat udzielania lekcji uczniom z całego kraju, ciągle poszerzaliśmy swoją wiedzę i zdobywaliśmy nowe umiejętności, które pomogły nam w ciągłym rozwoju.

Lekcje online z lektorami i native speakerami

Zapisując się do naszej szkoły, posiądziesz nie tylko niezbędną wiedzę, ale nauczysz się również swobodnego porozumiewania się w języku angielskim. Oferujemy kompleksowe lekcje online, prowadzone wraz z lektorami oraz native speakerami. Kontakt z autentyczną osobą, która na co dzień używa języka, pomoże Ci w polepszeniu swojego akcentu. Zadanie na słuchanie, stanowią kluczowy element każdego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – wykonując wszystkie z nich poprawnie, możesz zdobyć ponad trzydzieści procent punktów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możesz śmiało zadawać nam pytania, na które udzielimy precyzyjnej odpowiedzi. Jesteśmy tu dla Ciebie!

Z nami zdasz egzamin na sto procent i trafisz do wymarzonej szkoły średniej, tym samym spełniając swoje marzenia! Zaufaj nam tak, jak zrobiło to tysiące uczniów. Skontaktuj się z nami już dziś – zapraszamy!

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.