Miesiące po angielsku – co musisz wiedzieć?

Znajomość nazw miesięcy to podstawa w jakimkolwiek języku. Jak bez tego odpowiedzieć na pytanie nowo poznanej osoby o to kiedy mamy urodziny? Mogłoby być ciężko, sama informacja o dniu naszych narodzin nie jest przecież wystarczająca. Często nazw miesięcy używamy w kontekście planowania, np. “W sierpniu pojedziemy na wakacje z moimi przyjaciółmi.” lub “25 maja mam wizytę u dentysty.”.

Jeśli nie znasz jeszcze wszystkich miesięcy w języku angielskim lub notorycznie mylisz czerwiec z lipcem i odwrotnie, to ten wpis jest specjalnie dla Ciebie. Poznasz nie tylko same nazwy, ale również reguły pisowni nazw miesięcy, ich skróty, kilka idiomów (naprawdę warto znać ich dużo 🙂) oraz nazwy świąt.

Miesiące po angielsku – lista miesięcy

 • January [dʒænjuəri] – styczeń;
 • February [februəri] – luty;
 • March [mɑː(r)tʃ] – marzec;
 • April [eɪprəl] – kwiecień;
 • May [meɪ] – maj;
 • June [dʒuːn] – czerwiec;
 • July [dʒʊˈlaɪ] – lipiec;
 • August [ˈɔːɡəst] – sierpień;
 • September [sepˈtembə(r)] – wrzesień;
 • October [ɒkˈtəʊbə(r)] – październik;
 • November [nəʊˈvembə(r)] – listopad;
 • December [dɪˈsembə(r)] – grudzień.

Miesiące po angielsku – skróty

Tworzenie skrótów jest banalne. Wystarczy, że weźmiemy pierwsze trzy litery nazwy miesiąca, dodamy do nich kropkę i bam, mamy skrót. Jak to w każdej regule i tutaj muszą być wyjątki. Mianowicie miesiąc wrzesień skracamy do czterech a nie trzech liter, a miesiące maj, czerwiec i lipiec nie posiadają skrótów, ponieważ już same w sobie są wystarczająco krótkie.

 • January – Jan. – styczeń;
 • February – Feb. – luty;
 • March – Mar. – marzec;
 • April – Apr. – kwiecień;
 • May – May – maj;
 • June – June – czerwiec;
 • July – July – lipiec;
 • August – Aug. – sierpień;
 • September – Sept. – wrzesień;
 • October – Oct. – październik;
 • November – Nov. – listopad;
 • December – Dec. – grudzień.

Miesiące po angielsku – bardzo ważna reguła

Być może sam już zauważyłeś na czym polega różnica pomiędzy pisownią miesięcy w języku polskim a w języku angielskim. Jest niesamowicie ważnym, aby nazwy miesięcy po angielsku pisać dużą literą. Zapisanie miesiąca małą literą jest uważane za błąd. Pamiętajcie o tym!

Najważniejsze święta występujące w każdym miesiącu

 • January
  • 1st Jan. – New Year’s Day – Nowy rok;
 • February
  • 14th Feb. – Valentine’s Day – walentynki;
 • March
  • 8th Mar. – International Women’s Day – Międzynarodowy dzień kobiet;
  • 17th Mar. – St. Patrick’s Day – Dzień świętego Patryka;
 • April
  • 1st Apr. – April Fool’s Day – Prima-aprilis;
  • 22nd Apr. – Earth Day – Dzień Ziemi;
 • May
  • 26th May – Mother’s Day – Dzień Matki;
 • June
  • 21st June – Father’s Day – Dzień Ojca;
 • July
  • 4th July – Independence Day (in the USA) – Dzień niepodległości w USA;
 • October
  • 31st Oct. – Halloween – Halloween;
 • November
  • 1st Nov. – All Saint’s Day – Wszystkich świętych;
  • 11th Nov. – Independence Day (in Poland) – Dzień niepodległości w Polsce;
  • fourth Thursday of Nov. – Thanksgiving – Święto Dziękczynienia;
 • December
  • 24th Dec. – Christmas Eve – Wigilia;
  • 25th Dec. – Christmas Day – Boże narodzenie – pierwszy dzień;
  • 26th Dec. – Boxing Day – Boże narodzenie – drugi dzień;
  • 31st Dec. – New Year’s Eve – Sylwester.

Określanie dat

Przy określaniu dat z reguły używamy liczebników porządkowych, dlatego najpierw Was z nimi zapoznam.

 • Liczebniki porządkowe:
 • 1st – first – pierwszy;
 • 2nd – second – drugi;
 • 3rd – third – trzeci;
 • 4th – fourth – czwarty;
 • 5th – fifth – piąty;
 • 6th – sixth – szósty;
 • 7th – seventh – siódmy;
 • 8th – eighth – ósmy;
 • 9th- ninth – dziewiąty;
 • 10th – tenth – dziesiąty;
 • 11th -…- 19th – eleventh – …- nineteenth – jedenasty-…-dziewiętnasty;
 • 20th – twentieh – dwudziesty;
 • 21st – twenty-first – dwudziesty pierwszy;
 • 22nd – twenty-second – dwudziesty drugi;
 • i tak dalej. Reguła się powtarza, dla liczb zakończonych na cyfry 4-9 i 0 końcówką będzie -th. Dla liczb zakończonych jedynką -st, dwójką -nd, a trójką -rd.

Istnieją dwa sposoby określania dat. Pierwszy z nich polega na podaniu najpierw nazwy miesiąca, a następnie liczebnika porządkowego poprzedzonego przedimkiem the. Drugi natomiast wymaga najpierw podania dnia z przedimkiem the, a potem miesiąca poprzedzonego przedimkiem of.

 • Przyimki:

W angielskim z datami łączą się dwa przyimki: on oraz in. Nie można ich jednak używać zamiennie, bądź wedle własnego upodobania. I tutaj istnieje pewna zasada.

Przyimka on używamy do określania:

 • nazwy dnia – poniedziałek, wtorek, etc.;
 • konkretnych dat – 25 kwietnia.

I am going to the cinema on Monday. – W poniedziałek idę do kina.

Przyimka in używamy do określania:

 • miesięcy – styczeń, luty, etc.;
 • lat – 2020, 2001, etc.;
 • dekad – lata 50-te, lata 90-te., etc..

Fashion in the 80s was stunning. – Moda w latach 80-tych była fantastyczna.

 • Przykłady zdań:
 • Mam urodziny 7 lipca. – My birthday is on July 7th. – czytamy: My birthday is on July the seventh.
 • 21 września lecimy do Rzymu. – On 21st September we are flying to Rome. – czytamy: On the twenty-first of September we are flying to Rome.

Miesiące po angielsku – idiomy

 • It’ll be a long day in January – opisywanie czegoś, co nigdy się nie wydarzy;
 • Mad as a March hare – wariować, zachowywać się jak szaleniec;
 • April showers bring May flowers – kwietniowe deszcze powodują pojawienie się kwiatków;
 • May-December romance – ****gdy jedna z osób w związku jest znacznie starsza od drugiej;
 • Maybees don’t fly in June – gdy chcemy komuś powiedzieć, żeby przestał zmieniać zdanie co minutę;
 • A cold day in July – gdy opisujemy sytuację, która nigdy się nie wydarzy.

Teraz już nie tylko będziesz w stanie wymienić wszystkie miesiące w języku angielskim, ale również możesz opowiadać o swoich planach na przyszłość. Znacznie ułatwi Ci to codzienną komunikację. Przyswój sobie wszystkie wymienione powyżej reguły, są one naprawdę ważne. W ramach ćwiczenia możesz wypisać daty urodzin wszystkich swoich bliskich 🙂

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.