Czasowniki modalne Niemiecki – podstawy gramatyki

Czym są czasowniki modalne w języku niemieckim?

Czasowniki modalne to rodzaj czasownika, który służy do wyrażania stosunku osoby mówiącej do tego, co mówi. Mogą też pokazać, jak pewne wydarzenia są odbierane przez mówcę.

Jakie mamy czasowniki modalne w języku niemieckim?

W języku niemieckim wyróżniamy 6 czasowników modalnych, są to:

 • dürfen (mieć pozwolenie)
 • können (móc, umieć, potrafić)
 • mögen (lubić)
 • müssen (musieć)
 • sollen (mieć powinność)
 • wollen (chcieć)

Czasowniki modalne niemiecki – odmiana

Czasowniki modalne niemiecki w czasie teraźniejszym – tabela

dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdarfkannmagmusssollwill
dudarfstkannstmagstmusstsollstwillst
er/sie/esdarfkannmagmusssollwill
wirdürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ihrdürftkönntmögtmüsstsolltwollt
siedürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
Czasowniki modalne niemiecki w czasie teraźniejszym

Czasowniki modalne niemiecki w czasie przeszłym – tabela

dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
ichdurftekonntemochtemusstesolltewollte
dudurftestkonntestmochtestmusstestsolltestwolltest
er/sie/esdurftekonntemochtemusstesolltewollte
wirdurftenkonntenmochtenmusstensolltenwollten
ihrdurftetkonntetmochtetmusstetsolltetwolltet
siedurftenkonntenmochtenmusstensolltenwollten
Czasowniki modalne niemiecki w czasie przeszłym

Czasowniki modalne niemiecki – przykładowe zdania

 • Ich darf Polen besuchen. (Mogę odwiedzić Polskę.)
 • Ich kann Polen besuchen. (Mogę odwiedzić Polskę.)
 • Ich mag Polen besuchen. (Lubię odwiedzać Polskę.)
 • Ich muss Polen besuchen. (Muszę odwiedzić Polskę.)
 • Ich soll Polen besuchen. (Powinienem odwiedzić Polskę.)
 • Ich will Polen besuchen. (Chcę odwiedzić Polskę.)

Czasowniki modalne niemiecki ćwiczenia

Jakie czasowniki modalne występując w języku niemieckim?

W języku niemieckim wyróżniamy następujące czasowniki modalne: dürfen (mieć pozwolenie), können (móc, umieć, potrafić), mögen (lubić), müssen (musieć), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć).

Paula Lewandowska
W wolnych chwilach - autorka bloga, miłośniczka języków obcych, podróży i wszystkiego co nowe. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek filologia angielska.