Strona bierna w angielskim – Passive Voice – przykłady ćwiczenia tabelka

resized-image-Promo
Język angielski

Strona bierna w angielskim – Passive Voice – przykłady ćwiczenia tabelka

Co to jest mowa bierna (passive voice)?

Passive voice tworzy zdanie, w którym podmiot otrzymuje jakąś czynność. W przeciwieństwie do tego, głos czynny tworzy zdanie, w którym podmiot wykonuje jakąś czynność. Passive voice często tworzy niejasne, mniej bezpośrednie, zwięzłe zdania, podczas gdy active voice tworzy jaśniejsze, bardziej zwięzłe zdania.

Aby zmienić zdanie z trybu biernego na czynny, należy określić, kto lub co wykonuje daną czynność i użyć tej osoby lub rzeczy jako podmiotu zdania.

Strona bierna i czynna

Podczas gdy czas odnosi się do odniesień czasowych, strona opisuje, czy podmiot gramatyczny zdania wykonuje lub otrzymuje czynność czasownika. Oto wzór dla strony czynnej:

[podmiot]+[czasownik (wykonywany przez podmiot)]+[opcjonalny obiekt]

Chester kopnął piłkę.

W konstrukcji dla głosu biernego, podmiot gramatyczny klauzuli otrzymuje czynność czasownika. Tak więc, piłka z powyższego zdania, która odbiera czynność, staje się podmiotem. Budowa zdania:

[temat]+[jakaś forma czasownika, który ma być]+[imiesłów przechodni czasownika przechodniego]+[opcjonalne wyrażenie przyimkowe]

Piłka została kopnięta przez Chestera.

Ta ostatnia mała część – “przez Chestera” – jest wyrażeniem przyimkowym, które mówi ci, kto jest wykonawcą akcji. Ale nawet jeżeli Chester jest tym, który wykonuje kopnięcie, nie jest on już podmiotem gramatycznym. Konstrukcja głosu biernego może nawet całkowicie usunąć go ze zdania:
Piłka została kopnięta.

Kiedy używana jest strona bierna w języku angielskim?

Jeśli piszesz coś z konkretnym podmiotem, który wykonuje jakąś czynność, lepiej będzie użyć głosu czynnego. A jeśli przeszukasz swój dokument w poszukiwaniu przypadków użycia was, is, or were i twoja strona zapali się z przypadkami pasywnego głosu, może to być dobry pomysł, aby przełączyć się na aktywny głos.

To powiedziawszy, są chwile, kiedy głos bierny wykonuje lepszą robotę w przedstawianiu idei, szczególnie w pewnych formalnych, zawodowych i prawnych dyskusjach. Oto trzy częste zastosowania głosu biernego:

1 Raporty o przestępstwach lub incydentach z nieznanymi sprawcami

Mój samochód został wczoraj skradziony.

Gdybyś wiedział, kto ukradł samochód, prawdopodobnie nie byłby to tak duży problem. Głos bierny podkreśla skradziony przedmiot i czynność kradzieży.

2 Konteksty naukowe

Szczur został umieszczony w labiryncie w kształcie litery T.

Kto umieścił szczura w labiryncie? Naukowcy, jasne. Ale to jest mniej ważne niż eksperyment, który przeprowadzają. Dlatego, głos bierny.

3 Kiedy chcesz podkreślić samą czynność, a wykonawca tej czynności jest nieistotny lub rozprasza uwagę:

Prezydent został zaprzysiężony w mroźny styczniowy poranek.

Ilu ludzi pamięta z głowy, kto zaprzysięga prezydentów? Najwyraźniej okazja do zaprzysiężenia głównodowodzącego jest tym, co należy tutaj podkreślić. W każdym z powyższych kontekstów, samo działanie – lub osoba lub rzecz otrzymująca działanie – jest częścią, która ma znaczenie. Oznacza to, że wykonawca czynności może pojawić się w wyrażeniu przyimkowym lub być całkowicie nieobecny w zdaniu.

Passive voice ćwiczenia

Passive voice pytania

Passive voice tabelka

Podsumowanie

  • Strona bierna nie jest błędem gramatycznym, to kwestia stylu.
  • Używaj głosu czynnego, jeśli dzięki temu twoje zdanie brzmi jaśniej i bardziej naturalnie
  • Tworzenie strony biernej wymaga czasownika “to be” i imiesłowu biernego
  • Strona bierna jest twoim przyjacielem, gdy rzecz, która otrzymuje działanie, jest ważną częścią zdania – szczególnie w kontekstach naukowych i prawnych, w czasach, gdy wykonawca działania jest nieznany, lub w przypadkach, gdy temat jest rozpraszający lub nieistotny.
  • Jeśli chodzi o dobre pisanie, nie bądź pasywny – nawet jeśli Twoje zdania czasami tego wymagają.

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *