Kiedy używamy a, an i the – przedimki określone i nieokreślone

Język angielski

Kiedy używamy a, an i the – przedimki określone i nieokreślone

Jak używać rodzajników nieokreślonych A vs. An

Dwa rodzajniki nieokreślone w języku angielskim to a i an. Przedimek nieokreślony an jest używany, aby ułatwić wymowę podczas czytania tekstu na głos. Ogólną zasadą jest używanie a, kiedy rodzajnik nieokreślony poprzedza słowo zaczynające się spółgłoską i an, kiedy poprzedza słowo zaczynające się samogłoską.

1 Użyj a, kiedy rodzajnik nieokreślony występuje przed wyrazem zaczynającym się na spółgłoskę:

  • a toy
  • a book
  • a house

2 Użyj an, kiedy rodzajnik nieokreślony występuje przed słowem zaczynającym się na samogłoskę:

  • an operation
  • an idea
  • an apple

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *